Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 26/9/2020 |

Việc làm

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Môi trường biển phía Nam tuyển viên chức

25/05/2020 1:37:19 PM (moitruong.com.vn) Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Môi trường biển khu vực phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

Căn cứ Quyết định 787/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Môi trường biển khu vực phía Nam trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Quyết định 987/QĐ-BTNMT ngày 22/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Khoản 7, Điều 2 Quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 09/03/2018;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TCBHĐVN ngày 21 tháng 05 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Môi trường biển khu vực phía Nam. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Môi trường biển khu vực phía Nam thông báo tuyển viên chức năm 2020 như sau:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) từ ngày 22/05/2020 đến hết ngày 22/06/2020

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn Phòng - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam. Địa chỉ: Số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3.

Xem chi tiết Thông tin tuyển dụng TẠI ĐÂY:

Thanh Thảo (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Một mẫu thực phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 không có nghĩa là trên đó còn virus sống và virus đó có thể khiến bạn nhiễm bệnh. Xem thêm bài khác

Xem các video khác