Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 25/6/2019 |

Về chúng tôi

MTX là thành viên của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

04/12/2013 12:17:37 PM Ngày 13/11/2013, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có Quyết định số 315/QĐ-HMTg Công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ mới Gamma (Gamma NT) - Đơn vị trực tiếp xây dựng và phát triển nội dung Trang thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam - là Hội viên tập thể của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Trang Trang thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 466/GP-CBC ngày 22/10/2007. Từ năm 2007 đến nay, Công ty Gamma NT  thường xuyên thực hiện công tác truyền thông, kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; Cảnh báo ô nhiễm và các thảm họa môi trường; Quảng bá và giới thiệu Công nghệ mới xử lý ô nhiễm môi trường, các loại thiết bị và sản phẩm thân thiện môi trường; Thiết lập và xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường: công nghệ, sản phẩm, quy trình, quy phạm,  tiêu chuẩn... phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và định hướng phát triển... trên cả 2 site Tiếng Việt và Tiếng Anh.... góp phần xây dựng và phát triển Trang Thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam trở thành một trong những trang thông tin chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực môi trường ở Việt  Nam hiện nay.

Hiểu rõ được mục đích và những nhiệm vụ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt  Nam, với mong muốn chung tay góp sức cùng cộng đồng trong hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường ngày càng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội, Công ty Gamma NT (đơn vị chủ quản của Trang Thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam: www.moitruong.com.vn) đã xin gia nhập là hội viên của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Việc trở thành thành viên chính thức của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để Công ty Gamma NT phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng và phát triển nội dung Trang thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam thực hiện vai trò tuyên Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) trong nhân dân; Vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động BVTNMT và xây dựng phong trào quần chúng BVTNMT, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về BVTNMT.MTX - Gamma NT
Share |

Các tin khác:

Sự thật vàng đỏ giá trăm triệu làm giả từ bột nghệ và hoá chất

Sự thật vàng đỏ giá trăm triệu làm giả từ bột nghệ và hoá chất

Saffron (nhuỵ hoa nghệ tây) - loại gia vị được ví như vàng đỏ có giá vài trăm triệu đồng mỗi cân đang bán tràn lan trên thị trường. Chuyên gia cảnh báo hãy cẩn trọng vì có loại saffron làm giả từ bột nghệ và hoá chất. Xem thêm bài khác

Xem các video khác