Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Năm, ngày 29/7/2021 |

Tin trong nước

Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh

28/06/2021 12:24:49 PM Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ra công văn số 3051/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

Theo đó, hiệu quả thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí được đánh giá dựa trên các chỉ số: Mức phát thải hàng năm (tấn/năm) đối với các thông số SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5 từ các nguồn phát thải (nguồn điểm, nguồn di động, nguồn diện); Giá trị nồng độ trung bình của các thông số SO2, NO2, CO, O3, TSP, PM10, PM2.5, Pb trong môi trường không khí xung quanh so với giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT; Giá trị nồng độ các chất ô nhiễm tại thời điểm đánh giá giảm được bao nhiêu µg/m3 so với thời điểm bắt đầu thực hiện Kế hoạch; Tỷ lệ (%) số ngày trong năm có giá trị nồng độ trung bình 24h của các thông số SO2, NO2, TSP, PM10, PM2.5, Pb và giá trị nồng độ trung bình 8h của các thông số CO, O3 vượt giá trị giới hạn tương ứng theo QCVN 05:2013/BTNMT (Chỉ số này được xem xét đánh giá trong trường hợp địa phương có các trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí cố định, tự động liên tục); Tỷ lệ (%) số người mắc các bệnh đường hô hấp (có nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường không khí) trên tổng dân số của địa phương.
 

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, cứ 10 người thì có 9 người phải hít thở bầu không khí có chứa các chất gây ô nhiễm ở mức cao

Việc đánh giá này phải định kỳ thực hiện vào năm thứ 3 sau khi được ban hành và năm cuối cùng của việc thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí có thể được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia, của tỉnh, thành phố và kết quả đánh giá thực hiện Kế hoạch cũng như các quy định pháp lý có liên quan để phù hợp với điều kiện thực tiễn; 

Việc điều chỉnh (nếu cần) hay tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.
 
Theo Baotainguyenmoitruong
Share |

Các tin khác:

Nhìn 1 điểm biết ngay đậu phụ sạch hay bị tẩm thạch cao

Nhìn 1 điểm biết ngay đậu phụ sạch hay bị tẩm thạch cao

Đậu phụ chứa thạch cao thường cứng và nặng tay hơn so với đậu phụ truyền thống. Đậu càng chứa nhiều thạch cao thì càng cứng và nặng. Vì vậy bạn có thể cầm miếng đậu nên để kiểm tra thử.Thạch cao có giá thành rẻ, chỉ khoảng 60.000 đồng cho 40g nên nhiều chủ sản xuất đậu phụ ưa chuộng. Xem thêm bài khác

Xem các video khác