Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 6/3/2021 |

Tin trong nước

Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020

14/01/2021 9:01:24 AM Ngày 06/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 58/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020

Theo quy định tại Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
 

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng, hoàn thành báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo đúng nội dung, mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT; báo cáo các chỉ tiêu môi trường quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT. Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo Tài liệu hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu trong lĩnh vực môi trường quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT để quý Ủy ban tham khảo trong quá trình thực hiện.

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0243.8229728, thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Baotainguyenmoitruong
Share |

Các tin khác:

Xu hướng ăn sạch, sống xanh để sống khỏe

Xu hướng ăn sạch, sống xanh để sống khỏe

Xu hướng ăn sạch, sống xanh đang được nhiều bà nội trợ lựa chọn để duy trì sức khỏe và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho cả gia đình. Xem thêm bài khác

Xem các video khác