Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 26/4/2019 |

Tin trong nước

Thu 8,3 nghìn tỷ từ thuế bảo vệ môi trường trong gần 3 tháng

02/04/2019 1:50:01 PM Thu thuế bảo vệ môi trường trong gần 3 tháng qua đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm. Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất cũng lên tới 20,5 nghìn tỷ đồng.


Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2019 ước tính đạt 254,5 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2019 ước tính đạt 278,6 nghìn tỷ đồng, thu nội địa đạt 221,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9%; thu từ dầu thô 9,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,3% và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 47 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 16,9% dự toán năm và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 20%.

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 51 nghìn tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 24,8 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu thuế bảo vệ môi trường trong gần 3 tháng qua đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm. Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất cũng lên tới 20,5 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2019 ước tính đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 192,7 nghìn tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 33,5 nghìn tỷ đồng và chi trả nợ lãi đạt 27,7 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: VnEconomy
Share |

Các tin khác:

Người Việt uống 4 tỉ lít nước ngọt, bệnh từ miệng

Người Việt uống 4 tỉ lít nước ngọt, bệnh từ miệng

Tốc độ tiêu thụ đường của người Việt tăng gấp 7 lần trong vòng 15 năm, mỗi năm người dân uống hơn 4 tỉ lít nước ngọt trong đó có 2 tỉ lít trà uống liền. Xem thêm bài khác

Xem các video khác