Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 10/5/2021 |

Tin trong nước

Phê duyệt 6 chương trình khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 2021-2025

06/04/2021 6:10:55 AM Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa phê duyệt 6 chương trình khoa học và công nghệ (KHCN) trọng điểm cấp Bộ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

6 chương trình bao gồm: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường; nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế và chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, xử lý chất thải;
 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát triển Chính phủ số và chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu KHCN phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo;

Tái chế, tái sử dụng hiệu quả chất thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả và ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số số 355/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban Chủ nhiệm các Chương trình KHCN trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, chương trình quy định rõ nguyên tắc, điều kiện làm việc và nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm bao gồm: Tư vấn, đặt hàng nhiệm vụ KH&N cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với mục tiêu, nội dung Chương trình KHCN trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021-2025;

Cho ý kiến đánh giá đối với danh mục nhiệm vụ KHCN do lãnh đạo Bộ đặt hàng, các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng thuộc chương trình; tư vấn KHCN trong hoạt động kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và chuyển giao kết quả các nhiệm vụ KHCN phù hợp với nội dung của chương trình.

Việc thành lập ban chủ nhiệm 6 chương trình KHCN giúp cho việc quản lý tài nguyên môi trường tốt hơn. Ban chủ nhiệm sẽ tư vấn xác định danh mục nghiên cứu, đánh giá nghiệm thu chuyển giao kết quả.
 
Theo VGP
Share |

Các tin khác:

Đường hạn chế sự phát triển trí não ở trẻ em

Đường hạn chế sự phát triển trí não ở trẻ em

Việc tiêu thụ nhiều đường trong thời thơ ấu ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của não, đặc biệt là của hồi hải mã - khu vực được cho là cực kỳ quan trọng đối với học tập và trí nhớ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác