Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 5/8/2020 |

Tin trong nước

Giảm thuế thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ tháng 8

14/07/2020 9:07:48 PM (moitruong.com.vn) Chiều 14/07, Ủy ban Thường vụ Quốc đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/08/2020.


Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trình bày Tờ trình (ảnh Quốc hội)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Căn cứ nguyên tắc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường tại Luật thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Qua tổng kết, đánh giá cho thấy, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2019 khoảng 260.728 tỷ đồng, bình quân khoảng 32.591 tỷ đồng/năm. Số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bình quân giai đoạn 2015-2019 là gần 2.940 tỷ đồng/năm.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay như sau: Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020: mức thuế là 2.100 đồng/lít (bằng 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14). Từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.

Với việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ góp phần trực tiếp giảm giá nhiên liệu bay, cụ thể giá nhiên liệu bay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 900 đồng/lít và giá nhiên liệu bay sau thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 990 đồng/lít.

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 579 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như Chính phủ trình.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/08/2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Thanh Thảo (moitruong.com.vn/TH theo Phapluatxahoi)
Share |

Các tin khác:

Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau là cực kỳ độc hại

Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau là cực kỳ độc hại

Không phải loại nhựa nào cũng có thể tái sử dụng. Bạn nên hiểu những ký hiệu của nhà sản xuất để tránh dùng sai. Xem thêm bài khác

Xem các video khác