Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 6/7/2020 |

Sự kiện môi trường

ĐIỂM TIN: Hướng dẫn về thuế tài nguyên

08/04/2020 1:03:19 AM (moitruong.com.vn) Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên bao gồm khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên…

Theo dự thảo, đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, bao gồm: 1. Khoáng sản kim loại; 2. Khoáng sản không kim loại; 3. Sản phẩm của rừng tự nhiên; 4. Hải sản tự nhiên, gồm động vật và thực vật biển; 5. Nước thiên nhiên, bao gồm: Nước mặt và nước dưới đất; trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy; 6. Yến sào thiên nhiên, trừ yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác; 7. Tài nguyên thiên nhiên khác do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên.
 

Dự thảo quy định việc xác định thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ như sau: Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 của UBTVQH ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Việc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên khai thác, sử dụng trong một số trường hợp được xác định như sau: Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp (kể cả đóng bình, đóng thùng có thể chiết ra thành chai, thành hộp) đều áp dụng cùng mức thuế suất thuế tài nguyên như loại được đóng chai, đóng hộp. Việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
> Điểm tin môi trường 07/04
> Điểm tin môi trường 06/04
> Điểm tin môi trường 04/04


Không khí trong tháng Ba đã "xanh," bụi PM2.5 vẫn vượt ngưỡng

Cùng với những với những thay đổi rõ rệt của thời tiết giao mùa, việc hạn chế, giảm thiểu các hoạt động sản xuất, giao thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến chất lượng không khí trong tháng 3/2020, tại một số đô thị duy trì ở mức khá tốt. Tuy nhiên, tại Thủ đô Hà Nội vẫn có những ngày giá trị trung bình 24 giờ thông số bụi mịn PM2.5 vượt giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam. Đánh giá lại tình hình chất lượng không khí trong tháng 3/2020, Tổng cục Môi trường cho biết tháng Ba vừa qua là thời gian giao mùa trong năm với những thay đổi rõ rệt của thời tiết. Nhiệt độ trung bình ngày tăng cao hơn những tháng trước đó, tuy nhiên kèm theo đó là những ngày mưa ẩm, không còn kiểu thời tiết khô hanh – TTXVN cho hay.

Chính những yếu tố thời tiết này cùng với việc hạn chế, giảm thiểu các hoạt động sản xuất, giao thông… đã khiến cho chất lượng không khí tại Thủ đô Hà Nội và một số đô thị trên cả nước có sự thay đổi so với những tháng trước. Kết quả quan trắc trong tháng 3/2020 cho thấy chất lượng không khí ở hầu hết các đô thị trên cả nước đều duy trì ở mức khá tốt với tất cả các thông số đặc trưng nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Giá trị trung bình 24 giờ thông số bụi mịn PM2.5 tại các đô thị cũng nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, tại Thủ đô Hà Nội, trong tháng Ba vẫn có những ngày thông số bụi mịn PM2.5 vượt giới hạn cho phép, tập trung chủ yếu vào tuần thứ 2 của tháng. Đây cũng là khoảng thời gian có thời tiết biến động nhiều nhất.

Đề nghị các địa phương quản lý chặt chất thải để phòng chống dịch

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch COVID-19, ngày 7/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có nhiều diễn biến phức tạp, cơ quan này đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương đang có dịch chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm. Trong số đó, chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly (cách ly tập trung tại các khu vực quân đội, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tại nhà) phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn, đảm bảo thực hiện đúng theo các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc phòng chống dịch bệnh và xử lý chất thải – theo TTXVN.

Các địa phương ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở: Y tế, xử lý chất thải y tế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khử khuẩn nước thải sau xử lý tại các cơ sở y tế cũng như khu cách ly tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Các tỉnh, thành phố đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt nói chung, đặc biệt là việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế (bao gồm cả trang thiết bị, vật tư đồ bảo hộ cho cán bộ thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung). Ngoài ra, để thực hiện tốt mục tiêu “kép” trong công tác bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo xử lý triệt để chất thải y tế, chất thải sinh hoạt tại địa phương; đảm bảo chất thải phải được xử lý an toàn, hướng đến mục tiêu lâu dài trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường thời kỳ hậu dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.

Tập trung hoàn thành 3 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung hoàn thành 3 chỉ tiêu trên lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10-1-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm: tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải các loại; tỷ lệ khu công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và tỷ lệ che phủ cây xanh, che phủ rừng.

Cụ thể, với chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải phải đạt 100% đối với chất thải y tế, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, riêng đối với chất thải rắn sinh hoạt, phải đảm bảo tỷ lệ xử lý bằng hình thức chôn lấp không quá 15%. Chỉ tiêu thứ 2 là tỷ lệ các KCN đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%. KCN có nước thải ổn định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động đạt 100%. Đối với nhiệm vụ đảm bảo độ che phủ cây xanh và độ che phủ rừng, chỉ tiêu đưa ra là giữ độ che phủ cây xanh đạt 52%, ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%. Cũng theo kế hoạch này, trong năm 2020, Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện 16 nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường.

Dịch COVID-19 là cơ hội để Canada chuyển sang nền kinh tế carbon thấp

TTXVN cho biết: Trong bối cảnh cuộc chiến với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không thể kết thúc trong một sớm một chiều, các chuyên gia phân tích đã đưa ra nhiều khuyến nghị để Canada có thể phục hồi nhanh sau đại dịch và hướng tới một nền kinh tế carbon thấp. Josha MacNab, Giám đốc phụ trách mảng chiến lược và chính sách thuộc Viện Pembina nhận định: "Việc chính mà Canada cần làm ở thời điểm hiện nay là bảo vệ sức khỏe cũng như phúc lợi của người dân." Kinh tế đình đốn - một trong những hậu quả do đại dịch toàn cầu - thường sẽ làm giảm lượng khí thải carbon dioxide. Trong quá khứ, lượng khí thải này luôn tăng lên khi nền kinh tế được gây dựng lại. Hiện nhiều chuyên gia đang đặt câu hỏi, cần làm thế nào để nền kinh tế có thể phục hồi mà không "đính kèm" lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Viện Nguồn lực Thế giới (một tổ chức phi chính phủ, có trụ sở tại Mỹ) kêu gọi miễn giảm thuế đối với năng lượng sạch, triển khai các chương trình để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các tòa nhà công cộng, và xe bus chuyển từ diesel sang chạy điện.

Trong khi đó, Viện Pembina khuyến nghị chính phủ tài trợ và đào tạo việc làm trong các lĩnh vực "có sức đề kháng tốt" trước những biến động thị trường, khuyến khích chuyển đổi (từ năng lượng hóa thạch) sang điện, hỗ trợ các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa thải ít carbon. Khi cuộc khủng hoảng hiện nay qua đi, Canadian Institute for Climate Choices (tổ chức quy tụ các chuyên gia trên toàn Canada, tiến hành những phân tích độc lập để giúp Canada hướng tới phát triển sạch trên tất cả các lĩnh vực), mong muốn các gói kích thích kinh tế tập trung vào việc làm thế nào để Canada kháng cự tốt hơn trước những cú sốc liên quan đến khí hậu, chẳng hạn như cháy rừng hay lũ lụt. Trong khi đó, các tổ chức như Canadian Taxpayers Federation và đảng Bảo thủ đã kêu gọi Ottawa hoãn thực thi kế hoạch tăng thuế carbon ở quy mô liên bang - một biện pháp nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Ma trận yến sào thật giả lẫn lộn

Ma trận yến sào thật giả lẫn lộn

Lợi dụng tâm lý người tiêu dùng, thị trường yến sào được bày bán rầm rộ trên chợ mạng, chợ dân sinh với nhiều mức giá và công dụng thần kỳ cho mọi đối tượng. Xem thêm bài khác

Xem các video khác