Thông tin Bảo vệ môi trường

Chủ nhật, ngày 17/1/2021 |

Tài liệu

Thực hành kế toán quản trị môi trường

20/07/2020 10:25:14 AM (moitruong.com.vn) Bài viết phân tích các vấn đề tác động đến việc thực hành kế toán quản trị môi trường (Environmental Management Accounting - EMA) tại các doanh nghiệp Việt Nam, những khó khăn khi triển khai hệ thống EMA tại các doanh nghiệp, từ đó cung cấp góc nhìn phù hợp nhất cho các công ty để quản lý hiệu suất môi trường của họ và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Theo nghiên cứu của TS. Nguyễn Thị Mai Hương (Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) - ThS. Hồ Thị Bích Nhơn (Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) - ThS. Phạm Đức Duy, một trong số những chức năng của kế toán quản trị môi trường là nhận diện, quản trị, nghiên cứu và cắt giảm chi phí liên quan đến môi trường trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi chấp nhận bỏ chi phí nghiên cứu kết hợp sản xuất với phát triển bền vững với môi trường thì có thể tạo ra những giá trị lớn hơn trong tương lai.
 

Để quản lý các vấn đề môi trường, cần mở rộng phạm vi của kế toán truyền thống, trong đó đặc biệt chú ý đến việc xác định và hạch toán chi phí môi trường. Khi tính bền vững phát triển, câu hỏi đặt ra là các công ty sẽ lấy thông tin ở đâu và như thế nào để hỗ trợ các vấn đề vận hành của các quy trình khác nhau để đảm bảo rằng dữ liệu cần thiết có sẵn khi được yêu cầu.

Vì tính bền vững tập trung nhiều hơn vào thông tin phi tài chính, nên khuyến khích các công ty xem xét các quy trình sản phẩm trong sự gắn kết với thay đổi cấu trúc chi phí và rủi ro, từ đó hình thành các công ty điều chỉnh hệ thống kế toán nhằm đáp ứng với thay đổi cấu trúc chi phí và rủi ro. Điều này đã đặt các công ty dưới áp lực phải chấp nhận sự bền vững do áp lực và cạnh tranh, áp lực từ các bên liên quan để giám sát các hoạt động.

Theo đánh giá của Ủy ban Phát triển bền vững thuộc Liên hợp quốc, phần lớn hệ thống kế toán hiện tại đã thất bại khi phản ánh chi phí môi trường:

(1) Rất nhiều khoản chi phí môi trường đã không được nhận diện đầy đủ bởi hệ thống kế toán quản trị chi phí truyền thống, các khoản chi phí này thường bị bỏ qua không được tính vào chi phí nội bộ hay chi phí cá thể của đơn vị kế toán;

(2) Kế toán truyền thống đã ghi nhận rất nhiều khoản chi phí môi trường vào chi phí chung, vì thế các nhà quản lý sản xuất đã không có động cơ để giảm chi phí môi trường vì họ thường không nhận thấy được sự tồn tại của các khoản chi phí đó.

Bên cạnh đó, hầu hết các công ty chỉ là nội dung để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của kiểm toán ISO 14001 mà không thay đổi hoặc cải thiện quy trình sản xuất hoặc công nghệ¬ của họ. Trước những thách thức về môi trường, EMA được đề xuất như một công cụ kinh doanh có giá trị để các tổ chức thực hiện nhằm tạo ra một liên kết tốt hơn giữa hiệu quả môi trường và kinh tế.

Một trong những hạn chế cản trở nỗ lực giảm các tác động tiêu cực đến môi trường là loại trừ sự mơ hồ trong phạm vi, nguyên nhân và cách thức xác định những tác động tiêu cực đến môi trường. Xét về mặt thông tin môi trường, EMA phân loại thông tin môi trường thành thông tin môi trường vật lý và thông tin môi trường tài chính.

Thông tin môi trường vật lý hay còn gọi thông tin môi trường phi tài chính có thể được định nghĩa là thông tin về dòng năng lượng, nước, vật liệu và chất thải. Hay nói cách khác, tác động môi trường kinh doanh (tính theo đơn vị vật lý) như tổng lượng nước ngọt tiêu thụ, khối lượng chất thải phát sinh, lượng vật liệu được sử dụng và lượng năng lượng tiêu thụ.

Thông tin môi trường tài chính liên quan đến chi phí và thu nhập môi trường bao gồm chi phí kiểm soát chất thải và khí thải, chi phí nghiên cứu và phát triển môi trường, bán phế liệu và chất thải, trợ cấp tái chế và ưu đãi thuế cho thiết bị xanh.

Đứng trước khó khăn về thu thập thông tin môi trường vật lý trong EMA nêu trên, có thể các đơn vị khi vận dụng EMA sẽ lựa chọn không thực hiện đo lường thông tin môi trường vật lý mà thay vào đó chỉ thực hiện đo lường thông tin môi trường tài chính để phản ánh vào kết quả kinh doanh của đơn vị. Danh mục thông tin môi trường theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC là cơ sở pháp lý bắt buộc cho việc công bố thông tin môi trường của tất cả các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam và được quy định công bố trên Báo cáo thường niên của các đối tượng theo quy định.

Những điểm mới trong Thông tư số 155/2015/TT-BTC đã giúp cho hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là thông tin liên quan đến môi trường ở nước ta không ngừng được hoàn thiện và đi vào nền nếp. Từ đó, cũng tạo áp lực tuân thủ đối với các đơn vị khi thực hiện EMA phải tiến hành thu thập thông tin môi trường dưới cả 2 trạng thái: vật lý và tài chính.

Nói cách khác, EMA là một khía cạnh đặc biệt của MA chuyên thực hiện tổng hợp, phân tích và sử dụng thông tin tài chính và phi tài chính có liên quan đến vấn đề môi trường nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và môi trường của công ty với mục tiêu phát triển bền vững.

Tải về Nghiên cứu TẠI ĐÂY:

Anh Quân (moitruong.com.vn/TH theo Tapchicongthuong)
Share |

Các tin khác:

Uống rượu kết hợp với thịt nguội dễ mắc ung thư dạ dày

Uống rượu kết hợp với thịt nguội dễ mắc ung thư dạ dày

Uống rượu kết hợp với “nhắm” thịt nguội là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, điều này làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày, gây hại cho sức khỏe. Xem thêm bài khác

Xem các video khác