Thông tin Bảo vệ môi trường

Chủ nhật, ngày 25/8/2019 |

Tài liệu

Nghiên cứu sử dụng cây chuối hoa để xử lý nước thải sinh hoạt

28/04/2019 6:43:44 PM Bãi lọc trồng cây trong dây chuyền công nghệ XLNT sinh hoạt là giải pháp hữu hiệu cho vùng ven các đô thị khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Nghiên cứu sinh trưởng của chuối hoa (Canna generalis) trên các loại BLTC cũng như xác định các hệ số động học loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (BOD5, TN, TP,…) trên các các bãi lọc trồng loại cây này là mục tiêu của nghiên cứu trình bày trong bài báo.


Kết quả nghiên cứu trên mô hình thử nghiệm cho thấy: trong điều kiện khí hậu miền núi phía Bắc Việt Nam, cây chuối hoa phát triển tốt trên cả bãi lọc ngầm (HF) lẫn bãi lọc ngập nước (FSW). Dùng Canna generalis làm thực vật trồng tạo cho bãi lọc trồng cây có hiệu suất xử lý các chất hữu cơ và dinh dưỡng trong nước thải sinh hoạt tăng lên.

Dạng BLTC được ứng dụng phổ biến trong XLNT là BLTC ngập nước (FWS) và bãi lọc chảy ngầm (SSF). Ở Việt Nam có nhiều loại cây có thể sử dụng để làm sạch môi trường nước tìm thấy ở Việt Nam. [5].

Các loài cây này hoàn toàn dễ kiếm tìm ngoài tự nhiên và chúng cũng có sức sống khá mạnh mẽ. Tuy nhiên cây chuối hoa (Canna generalis) là loài cây hợp nước của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, có thể tạo cảnh quan sinh thái cho các đô thị, nhất là vùng ven đô.

Nghiên cứu sinh trưởng của chuối hoa trên các loại BLTC cũng như xác định các hệ số động học loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (BOD5, TN, TP,…) trên các các bãi lọc trồng loại cây này là mục tiêu của nghiên cứu trình bày trong bài báo.

Xem chi tiết Nghiên cứu TẠI  ĐÂY:

Nguồn: Moitruongvadothi
Share |

Các tin khác:

3 cách nấu ăn thông thường có thể tạo ra chất độc trong đồ ăn

3 cách nấu ăn thông thường có thể tạo ra chất độc trong đồ ăn

Ba cách nấu ăn này – chúng ta đều đã sử dụng nhiều lần – có thể thực sự độc hại với sức khỏe của bạn. Đọc thêm để bạn có thể tránh, hoặc ít nhất bớt sử dụng, khi bạn đang chuẩn bị bữa ăn tối. Xem thêm bài khác

Xem các video khác