Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 |

Tài liệu

Chế định hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án

22/07/2019 2:03:41 AM (moitruong.com.vn) Công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thông qua cơ chế Hội đồng được quy định trong pháp luật môi trường nước ta xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, có cơ sở khoa học và có tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển.

Bài viêt này phân tích và đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện hành nhằm nhận diện những nội dung chưa phù hợp khi áp dụng trong thực tế công tác bảo vệ môi trường, trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến mang tính chất khuyến nghị cho việc hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này .


Các quy định về đánh giá tác động môi trường nói chung và về Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án nói riêng được ban hành và áp dụng gần 30 năm qua ở nước ta

Giữ vị trí quan trọng trong các quy định của pháp luật môi trường về thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án (ĐTM), các quy định về Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM cần phải đáp ứng được chất lượng cao nhất cả về nội dung, hình thức và hiệu quả điều chỉnh.

Yêu cầu này nhằm hướng các quy định về Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM đến mục tiêu cơ bản là giúp kiểm tra, xác định và có kết luận chính xác, khoa học, khách quan, trung thực đối với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của một dự án mà chủ đầu tư đã lập ra.

Trên quan điểm phát triển bền vững, trong những năm đầu quá trình đổi mới đất nước, ở Việt Nam đã ban hành hệ thống các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có các quy định về thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án và về Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án.

Khi nền kinh tế càng ngày càng phát triển, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, các dự án đầu tư ngày càng nhiều, sự ảnh hưởng đến môi trường rất lớn với quy mô và tính chất phức tạp, khó dự đoán, khó đánh giá.

Điều này đòi hỏi mức độ hoàn thiện của các quy định về bảo vệ môi trường nói chung, về ĐTM và về Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM nói riêng, phải cao hơn, không chỉ là sự điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội liên quan mà còn mang tính dự báo và định hướng cho chúng phát triển.

Ngoài ra, để thực hiện việc thẩm định báo cáo ĐTM đối với một số dự án phục vụ kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh có thể áp dụng phương thức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Có thể hiểu phương thức lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức có liên quan để thẩm định báo cáo ĐTM đối với một số dự án như trên là những trường hợp ngoại lệ, có tính chất đặc biệt mà lợi ích của chúng mang lại trước hết là bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết Nghiên cứu TAI ĐÂY:
Thanh Thảo (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Thịt lợn gác bếp giá rẻ, chất lượng thực sự như thế nào?

Thịt lợn gác bếp giá rẻ, chất lượng thực sự như thế nào?

Trong khi giá thịt lợn tại các chợ dân sinh bán rất cao, loại thịt lợn gác bếp (sấy khô) lại bán giá khá rẻ. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự nghi ngại về chất lượng thịt? Xem thêm bài khác

Xem các video khác