Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 |

Tài liệu

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019

15/11/2020 11:33:45 AM (moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 chuyên đề "Quản lý chất thải rắn sinh hoạt".

Thực hiện Khoản 1, Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần; hàng năm xây dựng Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Báo cáo chuyên đề về “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt”.
 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã phối hợp với 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng rà soát, kiểm tra đánh giá thực trạng công tác quản lý CTR trên toàn quốc, trong đó trọng tâm là CTRSH và hoàn thiện báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia với chủ đề Chất thải rắn sinh hoạt.

Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong nước và quốc tế, thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) và những tồn tại, khó khăn và thách thức ở Việt Nam trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu quản lý CTRSH tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của một số Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và quản lý CTRSH.

Bộ TNMT hy vọng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 - Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu và phổ biến thông tin cho cộng đồng, mà còn là một trong những công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách quản lý CTRSH hiệu quả.

Tải về Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 TẠI ĐÂY:

Mai Anh
Share |

Các tin khác:

Đồ chơi trẻ em nhiễm độc chì: Tương lai xám từ những sắc màu

Đồ chơi trẻ em nhiễm độc chì: Tương lai xám từ những sắc màu

Những màu sắc sặc sỡ của đồ chơi đang tạo nên một bức tranh “màu xám” ảm đạm cho tương lai trẻ nhỏ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác