Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 23/10/2020 |

Tài liệu

Báo cáo chất lượng môi trường không khí và nước mặt khu vực phía Bắc

18/08/2020 10:07:46 PM (moitruong.com.vn) Báo cáo đánh giá tóm tắt chất lượng môi trường không khí và nước được xây dựng trên cơ sở các kết quả quan trắc Đợt 4 năm 2020 (tháng 5/2020) do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện.


Hiện trạng chất lượng môi trường không khí

Kết quả quan trắc đợt tháng 5 năm 2020 cho thấy, có 02/07 thông số có giá trị vượt giới hạn cho phép, trong đó thông số tổng bụi lơ lửng (TSP) có 8/93 giá trị vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h) chiếm tỷ lệ 8,6%. Thông số tiếng ồn có 83/93 giá trị vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT chiếm tỷ lệ 89%. Các thông số còn lại có giá trị nằm trong ngưỡng quy định.
 
Nhìn chung, môi trường không khí các tỉnh miền Bắc trong Đợt 4 (tháng 5 năm 2020) được cải thiện hơn so với cùng thời kỳ quan trắc tháng 5/2019, đặc biệt là thông số TSP, thời điểm quan trắc tháng 5/2020 ô nhiễm chỉ xuất hiện tại một vài trị trí gần KCN. Tại các vị trí quan trắc khác như trên trục đường giao thông, khu dân cư, giá trị TSP giảm mạnh và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h).  

Môi trường không khí các tỉnh miền Bắc tháng 5 năm 2020 (Đợt 4/2020) được cải thiện so với cùng kỳ quan trắc năm 2019, đặc biệt tại các điểm quan trắc gần khu dân cư, các trục đường giao thông. Ô nhiễm tổng bụi lơ lửng (TSP) thời điểm quan trắc Đợt 4/2020 chỉ ghi nhận tăng và vượt nhẹ tại một vài điểm quan trắc như KCN Như Quỳnh (Hưng Yên) và KCN Quang Minh (Vĩnh Phúc).

Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt

Kết quả tính toán giá trị WQI trên 05 lưu vực sông (LVS) khu vực phía Bắc đợt 4/2020 (tháng 5/2020) cho thấy chất lượng môi trường nước sông được cải thiện hơn so với cùng kỳ quan trắc năm 2019.

Trong số 185 điểm quan trắc trên 05 LVS, có đến 131/185 điểm (chiếm 71%) tổng số điểm quan trắc đạt mức tốt đến rất tốt, nước sông sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và các mục đích tương đương khác.

Có 15/185 điểm quan trắc bị ô nhiễm nặng (chiếm 8,1%), xác định tại các điểm nóng về ô nhiễm môi trường nước trên LVS Cầu (2 điểm), LVS Nhuệ - Đáy (13 điểm). Nguyên nhân, do tiếp nhận nước thải sinh hoạt của Tp. Hà Nội, Tp. Thái Nguyên, Tp. sông Công và nước thải làng nghề (tỉnh Bắc Ninh).

Kết luận: Chất lượng môi trường nước LVS Hồng - Thái Bình, Đà; LVS Mã - Chu và LVS Cả - La (Sông Lam, sông La) vẫn duy trì ở mức tốt, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Trên LVS Nhuệ - Đáy và LVS Cầu, ô nhiễm vẫn tiếp diễn tại các điểm nóng về môi trường nước và chưa có dấu hiệu được cải thiện do phải tiếp nhận nước thải sinh hoạt  từ Tp. Hà Nội, Tp. Thái Nguyên và nước thải từ các làng nghề trên lưu vực.

Xem chi tiết Báo cáo TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Loại đồ uống hấp thụ càng nhiều càng có nguy cơ ung thư

Loại đồ uống hấp thụ càng nhiều càng có nguy cơ ung thư

(moitruong.com.vn) Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống rượu bia gây ra nhiều sự thay đổi về hóa học và thể chất trong cơ thể, gia tăng khả năng mắc ung thư. Xem thêm bài khác

Xem các video khác