Tài liệu - Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 24/1/2020 |

Tài liệu

Cách tiếp cận dự báo dài hạn foresight trong quản lý tài nguyên và môi trường

Cách tiếp cận dự báo dài hạn foresight trong quản lý tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Hiện nay, công tác dự báo chính sách của Việt Nam chưa đạt được hiệu quả mong muốn, do vậy, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) có thể được coi là cách tiếp cận mới hỗ trợ công tác dự báo trong xây dựng chiến lược ngành tài nguyên và môi trường.

Tổng quan về tài nguyên, môi trường biển thế giới và khu vực

Tổng quan về tài nguyên, môi trường biển thế giới và khu vực

(moitruong.com.vn) Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ở nhiều khu vực, quốc gia ngày càng đứng trước nhiều thách thức, nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động.

Các tiêu chí đô thị sinh thái trên thế giới và Việt Nam

Các tiêu chí đô thị sinh thái trên thế giới và Việt Nam

(moitruong.com.vn) Theo nhận định của các nhà nghiên cứu về đô thị sinh thái, các tiêu chí quy hoạch đô thị sinh thái có thể được khái quát trên các phương diện sau: kiến trúc công trình, sự đa dạng sinh học, giao thông, công nghiệp và kinh tế đô thị.

Những nguyên tức bảo vệ môi trường trong luật pháp Việt Nam

Những nguyên tức bảo vệ môi trường trong luật pháp Việt Nam

(moitruong.com.vn) Điểm qua các nguyên tắc bảo vệ môi trường, những hoạt động được khuyến khuyến khích và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực môi trường được quy định trong luật pháp Việt Nam.

9 nguyên tắc của phát triển bền vững

9 nguyên tắc của phát triển bền vững

(moitruong.com.vn) Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, cần thực hiện 9 nguyên tắc cơ bản sau đây:

Cẩm nang hướng dẫn trồng cây xanh

Cẩm nang hướng dẫn trồng cây xanh

(moitruong.com.vn) Trồng cây xanh không đơn giản chỉ là đào một cái hố rồi bỏ cây xuống đó. Bạn cần chú ý đến đất trồng, khí hậu, giống cây phù hợp với khu vực bạn sống và các yếu tố khác như luật quy hoạch trước khi trồng cây. Dành thời gian suy nghĩ về những yếu tố đó, bạn sẽ có thể trồng cây thành công và tận hưởng một hay nhiều cây xanh trong nhiều năm sau!

Nhận biết các ý tưởng về doanh nghiệp xanh

Nhận biết các ý tưởng về doanh nghiệp xanh

(moitruong.com.vn) Xem xét những ảnh hưởng về sinh thái và xã hội. Để được công nhận là một doanh nghiệp xanh, các tác động về sinh thái và xã hội luôn được xem xét và đặt lên trên lợi nhuận khi tạo ra sản phẩm hoặc kinh doanh dịch vụ.

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế ở Việt Nam

(moitruong.com.vn) Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ hết sức chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi của môi trường.

Dấu chân sinh thái trong quy hoạch quản lý tài nguyên và môi trường

Dấu chân sinh thái trong quy hoạch quản lý tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Việc ứng dụng công cụ dấu chân sinh thái cho thấy khả năng ứng dụng hiệu quả dấu chân sinh thái là cơ sở để quy hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như là một công cụ truyền thống, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Cẩm nang bảo vệ môi trường

Cẩm nang bảo vệ môi trường

(moitruong.com.vn) Sống thân thiện với môi trường nghĩa là có lối sống bảo vệ trái đất thay vì làm tổn hại nó, và lên tiếng khi thấy thế giới xung quanh bị tổn hại. Bảo tồn nguồn nước, giảm thiểu lái xe, làm vườn, và quan tâm đến động vật là những hành động tích cực để giúp ích cho trái đất. 

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Sử dụng ước tính hiện tại về vi nhựa trong chế độ ăn uống của chúng ta và giả sử tình hình không cải thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn, trung bình mỗi người sẽ ăn 20kg nhựa trong suốt cuộc đời (79 năm) - tương đương với hai thùng rác tái chế di động. Xem thêm bài khác

Xem các video khác