Tài liệu - Bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 1/4/2020 |

Tài liệu

Ô nhiễm không khí trong nhà là vấn đề nghiêm trọng nhất

Ô nhiễm không khí trong nhà là vấn đề nghiêm trọng nhất

(moitruong.com.vn) Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá ô nhiễm không khí trong nhà được đánh giá là vấn đề nghiêm trọng nhất, vì có tới 80% hoạt động của con người diễn ra trong nhà.

Tình hình nghiên cứu về sinh vật ngoại lai ở Việt Nam

Tình hình nghiên cứu về sinh vật ngoại lai ở Việt Nam

(moitruong.com.vn) Trong hơn 20 năm gần đây có một bộ phận các nhà sinh học và môi trường đã quan tâm tới sinh vật ngoại lai. Đặc biệt từ khi bùng nổ nạn ốc bươu vàng gây hại cho nông nghiệp.

Nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường

Nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường

(moitruong.com.vn) Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường là do hoạt động của con người. Có nhiều biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong đó có việc nâng cao ý thức của người dân, vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác lung tung.

Ứng dụng kế toán xanh ở Việt Nam

Ứng dụng kế toán xanh ở Việt Nam

(moitruong.com.vn) Kế toán xanh được coi là một công cụ quan trọng liên quan đến các khía cạnh ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với nền kinh tế và được xem là hướng chuyển đổi theo phương thức phát triển bền vững, hướng tới phát triển nền kinh tế xanh.

Dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

Dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

(moitruong.com.vn) “Dịch vụ môi trường rừng” là lợi ích mà tự nhiên có thể mang lại cho các hộ gia đình, cộng đồng và nền kinh tế trong khi “Chi trả dịch vụ môi trường rừng” (PFES) là quan hệ tài chính tương đối mới trên thế giới, bắt nguồn từ quan điểm chính sách về “dịch vụ môi trường”.

Cách tiếp cận dự báo dài hạn foresight trong quản lý tài nguyên và môi trường

Cách tiếp cận dự báo dài hạn foresight trong quản lý tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Hiện nay, công tác dự báo chính sách của Việt Nam chưa đạt được hiệu quả mong muốn, do vậy, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) có thể được coi là cách tiếp cận mới hỗ trợ công tác dự báo trong xây dựng chiến lược ngành tài nguyên và môi trường.

Tổng quan về tài nguyên, môi trường biển thế giới và khu vực

Tổng quan về tài nguyên, môi trường biển thế giới và khu vực

(moitruong.com.vn) Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ở nhiều khu vực, quốc gia ngày càng đứng trước nhiều thách thức, nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động.

Các tiêu chí đô thị sinh thái trên thế giới và Việt Nam

Các tiêu chí đô thị sinh thái trên thế giới và Việt Nam

(moitruong.com.vn) Theo nhận định của các nhà nghiên cứu về đô thị sinh thái, các tiêu chí quy hoạch đô thị sinh thái có thể được khái quát trên các phương diện sau: kiến trúc công trình, sự đa dạng sinh học, giao thông, công nghiệp và kinh tế đô thị.

Những nguyên tức bảo vệ môi trường trong luật pháp Việt Nam

Những nguyên tức bảo vệ môi trường trong luật pháp Việt Nam

(moitruong.com.vn) Điểm qua các nguyên tắc bảo vệ môi trường, những hoạt động được khuyến khuyến khích và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực môi trường được quy định trong luật pháp Việt Nam.

9 nguyên tắc của phát triển bền vững

9 nguyên tắc của phát triển bền vững

(moitruong.com.vn) Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, cần thực hiện 9 nguyên tắc cơ bản sau đây:

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Thẻ tiết kiệm điện quảng cáo rùm beng: Người tiêu dùng dễ bị móc túi

Thẻ tiết kiệm điện quảng cáo rùm beng: Người tiêu dùng dễ bị móc túi

Thẻ tiết kiệm điện hay các thiết bị có tính năng tương tự chỉ là chiêu trò lừa bịp, đánh vào tâm lý muốn giảm tiền điện của người tiêu dùng. Xem thêm bài khác

Xem các video khác