Tài liệu - Bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 24/7/2019 |

Tài liệu

Chế định hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án

Chế định hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án

(moitruong.com.vn) Công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thông qua cơ chế Hội đồng được quy định trong pháp luật môi trường nước ta xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, có cơ sở khoa học và có tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển.

Các dịch vụ và khoản vay xanh tại một số ngân hàng ở Việt Nam

Các dịch vụ và khoản vay xanh tại một số ngân hàng ở Việt Nam

(moitruong.com.vn) Hoạt động ngân hàng xanh đang được quan tâm triển khai ở Việt Nam. Bài viết đề cập đến dịch vụ ngân hàng xanh, đánh giá khả năng ứng dụng dịch vụ ngân hàng xanh tại một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
 

Chuẩn mực kế toán hạch toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán hạch toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp

(moitruong.com.vn) Việc nhận diện, đo lường và hạch toán chi phí môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng của kế toán, vì nó ảnh hưởng đến việc trình bày và cung cấp thông tin trên báo cáo tài chính liên quan đến vấn đề môi trường.

Phương pháp xác định chi phí môi trường trong sản xuất thép

Phương pháp xác định chi phí môi trường trong sản xuất thép

(moitruong.com.vn) Các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam nên lựa chọn phương pháp xác định chi phí môi trường phù hợp với từng khoản mục chi phí môi trường phát sinh.

Biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất

Biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất

(moitruong.com.vn) Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất thì giải pháp là yêu cầu thiết yếu ở thời điểm hiện tại. Vậy biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất đó là gì?

Đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

Đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

(moitruong.com.vn) TS. Nguyễn Như Dũng, Viện Nhiệt đới Môi trường, đã đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trong Quy hoạch bảo vệ môi trường.

Thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí tại Việt Nam

Thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí tại Việt Nam

Để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước, chúng ta cần tiến hành song song việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu sử dụng cây chuối hoa để xử lý nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu sử dụng cây chuối hoa để xử lý nước thải sinh hoạt

Bãi lọc trồng cây trong dây chuyền công nghệ XLNT sinh hoạt là giải pháp hữu hiệu cho vùng ven các đô thị khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Bài học ứng phó sự cố môi trường

Bài học ứng phó sự cố môi trường

(moitruong.com.vn) Các sự cố ô nhiễm môi trường rất đa dạng, từ cháy nổ, rò rỉ hóa chất, thảm họa chìm tàu, tai nạn khi chuyên chở hóa chất, rò rỉ chất thải hay việc vận hành hệ thống xử lý chất thải không đạt yêu cầu. Dù có thể được tạo ra một cách vô tình hoặc cố ý, những sự cố này đều có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Phát triển kế toán quản trị môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam

Phát triển kế toán quản trị môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết tham khảo kinh nghiệm áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường ở một số nước, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện kế toán quản trị môi trường đối với các doanh nghiệp.

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Những thực phẩm cấm kỵ để trong tủ lạnh vì biến chất cực độc

Những thực phẩm cấm kỵ để trong tủ lạnh vì biến chất cực độc

Nhiều thực phẩm bổ dưỡng khi để vào tủ lạnh lại có thể sản sinh độc chất, gây hại cho sức khỏe mà không nhiều người biết. Xem thêm bài khác

Xem các video khác