Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 26/2/2020 |

Văn bản pháp quy

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

31/08/2019 9:06:23 AM (moitruong.com.vn) Ngày 30/08/2019, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Quyết định: Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế.

Mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN) theo định hướng hội nhập quốc tế, dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc và các nước tiên tiến làm công cụ quản lý môi trường  áp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Theo đó, xây dựng mới 08 QCVN đáp ứng tiến độ trình ban hành trong năm 2019, gồm:

Nhóm 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh;

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước;

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất.

Nhóm 2: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp  

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Nhóm 3: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 03/09/2019.

Tải về Quyết định TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)

 
Share |

Các tin khác:

Kinh hãi nguồn gốc pizza siêu rẻ tràn chợ mạng, 6 tháng không mốc hỏng

Kinh hãi nguồn gốc pizza siêu rẻ tràn chợ mạng, 6 tháng không mốc hỏng

Pizza cấp đông đang được rao bán tràn ngập trên “chợ mạng” với giá siêu rẻ, chỉ từ 15.000-30.000 đồng/cái. Đáng chú ý, loại pizza này có thể để tới 6 tháng mà không lo mốc hỏng. Xem thêm bài khác

Xem các video khác