Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 8/8/2020 |

Văn bản pháp quy

Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường

01/08/2020 1:09:27 AM (moitruong.com.vn) Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 từ ngày 01/08/2020.

Trước đó, ngày 27/07/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018.
 

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/08/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/ lít được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố  thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thanh Thảo (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau là cực kỳ độc hại

Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau là cực kỳ độc hại

Không phải loại nhựa nào cũng có thể tái sử dụng. Bạn nên hiểu những ký hiệu của nhà sản xuất để tránh dùng sai. Xem thêm bài khác

Xem các video khác