Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 10/7/2020 |

Văn bản pháp quy

Quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

15/11/2019 1:01:16 AM (moitruong.com.vn) Ngày 12/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó có sửa đổi quy định nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai.

Theo đó, việc chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ các hoạt động quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai và các hoạt động sau: Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai;


Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/công trình (quy định cũ nhỏ hơn 1 tỷ đồng/công trình).

Đồng thời, Nghị định quy định việc chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế; thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến;

Hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng chống thiên tai và hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa gồm: xây dựng và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai;

Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp; tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã;

Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 3% tổng số thu.

Tải về Nghị định TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Ma trận yến sào thật giả lẫn lộn

Ma trận yến sào thật giả lẫn lộn

Lợi dụng tâm lý người tiêu dùng, thị trường yến sào được bày bán rầm rộ trên chợ mạng, chợ dân sinh với nhiều mức giá và công dụng thần kỳ cho mọi đối tượng. Xem thêm bài khác

Xem các video khác