Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 16/1/2021 |

Văn bản pháp quy

Quy định về quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia

17/06/2016 4:40:33 PM Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTNMT quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.


Theo đó, bộ dữ liệu khí tượng thủy văn bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại Điều 29 và thông tin, dữ liệu về giám sát biến đổi khí hậu quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Khí tượng Thủy văn, được sắp xếp thành các bộ sau:

Bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước;

Bộ dữ liệu về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

Bộ dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; 4- Bộ dữ liệu về biến đổi khí hậu;

Bộ dữ liệu nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án về khí tượng thủy văn; 6- Bộ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn.

Dữ liệu trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia phải được kiểm tra, chuẩn hóa theo quy chuẩn kỹ thuật về khí tượng thủy văn và tiêu chuẩn dữ liệu quốc tế, quốc gia để bảo đảm việc quản lý và trao đổi, kết nối với các cơ sở dữ liệu khác.

Thông tư nêu rõ, cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia được xây dựng thống nhất, đồng bộ trên cơ sở thu nhận, tạo lập, tích hợp thông tin, dữ liệu từ kết quả quan trắc, điều tra, khảo sát từ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trong phạm vi cả nước và các nguồn thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn khác.

Dữ liệu trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu phải được kiểm tra, đánh giá chất lượng và được xử lý theo quy định.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia giúp Bộ Tài nguyên & Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia, có trách nhiệm tập hợp thống nhất toàn bộ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương trên phạm vi toàn quốc; tổ chức cập nhật, quản lý thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn.

Việc khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia với cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn của các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Luật Khí tượng thủy văn và các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.

Mai Anh (TH theo Chinhphu)
Share |

Các tin khác:

Uống rượu kết hợp với thịt nguội dễ mắc ung thư dạ dày

Uống rượu kết hợp với thịt nguội dễ mắc ung thư dạ dày

Uống rượu kết hợp với “nhắm” thịt nguội là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, điều này làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày, gây hại cho sức khỏe. Xem thêm bài khác

Xem các video khác