Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 6/3/2021 |

Văn bản pháp quy

Người dân được cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí

18/12/2020 11:44:12 AM Luật Bảo vệ môi trường quy định từ năm 2022, người dân được cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.


Điều 12 Luật này đã có những quy định chung về bảo vệ môi trường không khí, gồm:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật;

- Chất lượng môi trường không khí phải được quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục và công bố theo quy định của pháp luật;

- Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng;

- Các nguồn phát thải bụi, khí thải phải được quan trắc, đánh giá và kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Như vậy, quy định mới đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải cảnh báo kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường không khí với mục đích giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá, theo dõi và công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí; cảnh báo cho cộng đồng dân cư và triển khai biện pháp xử lý trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm gây tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng và xuyên biên giới, trách nhiệm chỉ đạo thực hiện biện pháp khẩn cấp thuộc về Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo Luatvietnam
Share |

Các tin khác:

Xu hướng ăn sạch, sống xanh để sống khỏe

Xu hướng ăn sạch, sống xanh để sống khỏe

Xu hướng ăn sạch, sống xanh đang được nhiều bà nội trợ lựa chọn để duy trì sức khỏe và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho cả gia đình. Xem thêm bài khác

Xem các video khác