Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 6/3/2021 |

Văn bản pháp quy

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020 - 2022

08/12/2020 2:37:51 PM (moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020 - 2022.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước biển

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước dưới đất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Xem Quyết định TẠI ĐÂY:

Mai Anh
Share |

Các tin khác:

Xu hướng ăn sạch, sống xanh để sống khỏe

Xu hướng ăn sạch, sống xanh để sống khỏe

Xu hướng ăn sạch, sống xanh đang được nhiều bà nội trợ lựa chọn để duy trì sức khỏe và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho cả gia đình. Xem thêm bài khác

Xem các video khác