Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 18/2/2020 |

Văn bản pháp quy

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

01/11/2019 10:19:55 AM (moitruong.com.vn) Ngày 29/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Cụ thể như sau: (1) Danh mục 06 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành gồm: 03 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp tỉnh, 01 cấp huyện; (2) Danh mục 22 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: 14 TTHC cấp Trung ương, 06 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện, 01 TTHC cấp xã; (3) Danh mục 02 TTHC được thay thế cấp Trung ương; (4) Danh mục 24 TTHC bị bãi bỏ gồm: 10 TTHC cấp Trung ương, 09 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện; 03 TTHC cấp xã, 01 TTHC thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2019.

Tải về Quyết định TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

15 loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng mùa dịch bệnh

15 loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng mùa dịch bệnh

(moitruong.com.vn) Lên kế hoạch nấu ăn bao gồm 15 loại thực phẩm cực kỳ hiệu quả sau trong việc thúc đẩy hệ miễn dịch để tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch bệnh. Xem thêm bài khác

Xem các video khác