Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 |

Văn bản pháp quy

Bộ TN&MT ban hành kế hoạch xét tặng giải thưởng khoa học công nghệ

26/06/2019 8:48:31 AM (moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng lần thứ nhất vào năm 2019 nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ đã có những công trình khoa học và công nghệ nổi bật, góp phần phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường.

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Giải thưởng), Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng lần thứ nhất vào năm 2019 tại Quyết định số 1548/QĐ-BTNMT với các nội dung chính sau:


Công trình tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng hoặc nhận hỗ trợ từ các nguồn kinh phí do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường và phục vụ trực tiếp sự phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường;

Công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm và chưa nhận bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng;

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật;

Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Các lĩnh vực xét thưởng

Giải thưởng được xét tặng cho các công trình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: (1) Đất đai, (2) Tài nguyên nước, (3) Tài nguyên khoáng sản, địa chất, (4) Môi trường, (5) Khí tượng thuỷ văn, (6) Biến đổi khí hậu, (7) Đo đạc và bản đồ, (8) Viễn thám, (9) Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, (10) Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng tham gia xét tặng giải thưởng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là công trình khoa học và công nghệ của các tác giả đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Số lượng, cơ cấu giải thưởng

Tổng số Giải thưởng xét tặng là 10 giải (bao gồm 3 loại giải A, B, C), trong đó:
- Công trình khoa học: 05 giải
- Công trình công nghệ: 05 giải

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tặng

Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng của các đơn vị đề nghị gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về các Tổng cục/Cục quản lý nhà nước lĩnh vực phù hợp với công trình đề nghị xét thưởng, trước ngày 30 tháng 7 năm 2019.

Đơn vị có công trình đề nghị xét tặng gửi bản điện tử công văn tham gia xét tặng Giải thưởng trên hồ sơ công việc tới cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và vào địa chỉ thư điện tử của Vụ (vkhcn@monre.gov.vn).

Xem chi tiết TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Dùng loại khẩu trang nào mới chống được bụi mịn PM2.5?

Dùng loại khẩu trang nào mới chống được bụi mịn PM2.5?

(moitruong.com.vn) Các chuyên gia cho rằng những khẩu trang hiện nay nhiều người đang sử dụng như khẩu trang vải, khẩu trang y tế... không có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự ô nhiễm không khí. Vì vậy cần phải sử dụng khẩu trang phù hợp, đảm bảo, là loại khẩu trang chống bụi mịn PM2.5, ngăn vi khuẩn và các chất độc hại. Xem thêm bài khác

Xem các video khác