Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Năm, ngày 6/8/2020 |

Văn bản pháp quy

Ban hành kế hoạch theo dõi xử lý vi phạm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020

26/12/2019 8:44:10 AM (moitruong.com.vn) Ngày 20/12/2019 Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định Số 3228/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ là: Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 
Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong năm 2020.

Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ sẽ tổ chức làm việc với một số cơ quan như  Sở TN&MT, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa phương.

Về xử lý vi phạm hành chính tập trung vào các nội dung: Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính…

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT còn tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, qua đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc triển khai thi hành, áp dụng pháp luật vào thực tiễn; kịp thời xem xét, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng lộ trình xây dựng các chủ đề pháp điển thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.

Xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY:
Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau là cực kỳ độc hại

Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau là cực kỳ độc hại

Không phải loại nhựa nào cũng có thể tái sử dụng. Bạn nên hiểu những ký hiệu của nhà sản xuất để tránh dùng sai. Xem thêm bài khác

Xem các video khác