Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 23/10/2020 |

Văn bản pháp quy

Ban hành danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh và quốc gia

13/08/2020 2:39:42 AM (moitruong.com.vn) Ngày 11/08/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT về Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt). Danh mục nguồn nước liên tỉnh thuộc 697 sông, suối, kênh, rạch và 38 hồ. Nguồn nước liên quốc gia thuộc 173 sông, suối, kênh, rạch.

 

Theo Cục Quản lý Tài nguyên Nước, việc xác định các nguồn nước liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia được thực hiện như sau:

Kế thừa kết quả Danh mục lưu vực sông liên tỉnh (được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010) và Danh mục lưu vực sông nội tỉnh (được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012), gồm 392 sông, suối liên tỉnh (trong đó: 370 sông, suối, kênh, rạch chảy qua ranh giới 2 tỉnh và 22 sông, suối có diện tích lưu vực thuộc phạm vi 2 tỉnh trở lên) và 93 lưu vực sông liên quốc gia (trong đó: 91 sông, suối, kênh, rạch chảy qua biên giới 2 quốc gia và 02 sông, suối có diện tích lưu vực thuộc phạm vi lãnh thổ của 2 quốc gia trở lên) trên phạm vi toàn quốc đã được xác định theo các tiêu chí như sau:

Đối với sông, suối xác định được ranh giới phạm vi lưu vực (phân bố ở vùng trung du, vùng núi) được lựa chọn có chiều dài từ 10km trở lên.

Đối với sông, suối, kênh, rạch không xác định được ranh giới phạm vi lưu vực (phân bố ở vùng đồng bằng) được lựa chọn như sau: sông có chiều dài từ 10km trở lên và bề rộng sông trung bình từ 25m trở lên; và tất cả các sông, kênh có bề rộng trung bình từ 50m trở lên (không phân biệt chiều dài).

Xem Quyết định TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Loại đồ uống hấp thụ càng nhiều càng có nguy cơ ung thư

Loại đồ uống hấp thụ càng nhiều càng có nguy cơ ung thư

(moitruong.com.vn) Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống rượu bia gây ra nhiều sự thay đổi về hóa học và thể chất trong cơ thể, gia tăng khả năng mắc ung thư. Xem thêm bài khác

Xem các video khác