Văn bản pháp quy - Bảo vệ môi trường - Trang 10

Thứ Năm, ngày 23/5/2019 |

Văn bản pháp quy

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(moitruong.com.vn) Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đó có việc thực hiện nhất quán chủ trương "không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế".

Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

(moitruong.com.vn) Ngày 8/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải

Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải

(moitruong.com.vn) Ngày 6/12/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn.

Chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường bị phạt

Chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường bị phạt

Khi chăn nuôi mà làm phát tán rác thải ra môi trường là vi phạm quy định pháp luật. Hành vi này có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thành lập viện khoa học tài nguyên nước và trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường

Thành lập viện khoa học tài nguyên nước và trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định số 1896/QĐ-TTg và 1897/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Quy định về trồng rừng thay thế

Quy định về trồng rừng thay thế

(moitruong.com.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh

Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh

(moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2789/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí Đề án “Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh”. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

(moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư kèm theo là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.

Quyết định thành lập hội đồng bình xét sự kiện tài nguyên và môi trường 2017

Quyết định thành lập hội đồng bình xét sự kiện tài nguyên và môi trường 2017

(moitruong.com.vn) Ngày 13/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã kí ban hành Quyết định số 2838/QĐ-BTNMT về việc thành Thành lập Hội đồng bình xét sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

(moitruong.com.vn) Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Page: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Thực phẩm hại gan khủng khiếp nhiều người Việt mê ăn hàng ngày

Bạn không thể ngờ rằng nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày có thể là 'thủ phạm' gây hại khủng khiếp cho gan. Xem thêm bài khác

Xem các video khác