Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Năm, ngày 3/12/2020 |

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Pháp luật môi trường về nhập khẩu phế liệu

26/01/2018 6:33:14 PM (moitruong.com.vn) Pháp luật về môi trường cho phép nhập khẩu phế liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình nhập khẩu phế liệu, cần phân biệt được đâu là phế liệu và đâu là chất thải, vì hai khái niệm này dễ gây nhầm lẫn và phải đảm bảo doanh nghiệp không nhập khẩu “nhầm” chất thải.

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác (khoản 16 điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT)


Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác (khoản 12 điều 3 Luật BVMT)

Có thể phân biệt phế liệu và chất thải theo 3 tiêu chí sau:

Các yếu tố để trở thành phế liệu hoặc chất thải:

Phế liệu: Là những vật liệu, sản phẩm tồn tại dưới dạng vật thể và được phân loại, lựa chọn.

Chất thải: Là những vật chất tồn tại dưới dạng rắn, lỏng, khí.

Các yếu tố trở thành chất thải rộng hơn của phế liệu.

Các yếu tố bị từ bỏ giá trị sử dụng:

Phế liệu: chủ sở hữu vật liệu, sản phẩm chủ động từ bỏ khai thác, sử dụng sản phẩm, vật liệu đó.

Chất thải: Chủ sở hữu có thể chủ động từ bỏ khai thác, sử dụng vật chất hoặc buộc phải từ bỏ do vật hết giá trị sử dụng.

Mục đích sau khi bị thải ra:

Phế liệu: thu hồi và tái sử dụng làm nguyên liệu mới cho quá trình sản xuất sản phẩm khác

Chất thải: không có mục đích sử dụng, và cần phải có biện pháp xử lý, tiêu hủy phù hợp với từng loại chất thải.

Pháp luật về nhập khẩu phế liệu:

Chủ thể được nhập khẩu phế liệu: Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Các phế liệu được nhập khẩu vào Việt Nam: chỉ được nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, nếu nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và được quy định trong danh mục  phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài.

Điều kiện nhập khẩu phế liệu:

Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu đảm bảo điều kiện về bảo vệ môi trường;

Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt chuẩn kỹ thuật môi trường

Ngoài ra, còn một số điều kiện khác do pháp luật quy định đối với trường hợp trưc tiếp nhập khẩu phế liệu hoặc trường hợp nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

Mai Anh (moitruong.com.vn/ST)
Share |

Các tin khác:

5 yếu tố khiến bệnh tật tràn lan

5 yếu tố khiến bệnh tật tràn lan

Những lý do giải thích tại sao sức khỏe của người hiện đại không thực sự khỏe, ngay kể cả so với chính cha mẹ mình? Xem thêm bài khác

Xem các video khác