Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 23/10/2021 |

Tải về văn bản mới

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2005 - 2012)

19/12/2013 3:16:06 PM Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, MTX sẽ cung cấp hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ môi trường. Các văn bản sẽ được cập nhật mới thường xuyên. Kính mời quý độc giả theo dõi và tham khảo.

>>> Tiếp tục cập nhật

 SỐ/KÍ HIỆU

TRÍCH YẾU

BAN HÀNH

HIỆU LỰC

  67/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
>>> Download
 28/09/2012 15/11/2012
 07/2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường
>>> Download
 04/07/2012 20/08/2013
 04/2012/TT-BTNMTQuy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
>>> Download
 08/05/2012 25/06/2012
 20 /2012/TT-BNNPTNT Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
>>> Download


 07/05/2012 
 01/2012/TT-BTNMT
 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
>>> Download
 16/03/2012 
 08/2009/TT-BTNMT
 Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao,
khu công nghiệp và cụm công nghiệp
>>> Download

 28/12/2011 15/02/2012
 47/2011/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
 28/12/2011 
 2370/QĐ-BTNMTBan hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước
>>> Download
 16/12/2011 
 41/2011/TT-BTNMTQuy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch  sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
>>> Dowload
 30/11/2011 16/01/2012
 67/2011/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
>>> Download: Mục I, Mục II, Mục III
 11/11/2011 01/01/2012
47/2011/QĐ-TTg
Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường
>>> Download
22/08/2011
01/11/2011
 26/2011/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
>>> Download
 18/07/2011 
 95/2011/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu
>>> Dowload
 04/07/2011 08/01/2011
  19/2011/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
>>> Download
 10/06/2011 01/08/2011
81/2011/TT-BTC
 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 
>>> Download
 09/06/2011 01/08/2011
 17/2011/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)
>>> Download
 08/06/2011 01/08/2011
 36/2011/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
>>> Download
 20/05/2011 
 33/2011/TT-BGTVTQuy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển 
>>> Download
 19/04/2011 
 29/2011/NĐ-CPQuy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
>>> Download
 19/04/2011 
 03/2011/QĐ-UBNDBan hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội
>>> Download
 25/01/2011 
 24/2010/TT-BXDHướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
>>> Download
 24/12/2010 06/02/2010
 86/2010/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
>>> Download
 22/12/2010 15/02/2011
 39/2010/TT-BTNMTQuy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
 16/12/2010 15/02/2011
 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiềnthu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
>>> Download
 08/12/2010 31/01/2011
 64/2010/TT-BNNPTNT Đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
>>> Download
 04/11/2010 04/11/2010
 1946/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước
>>> Download: Mục I, Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V
 21/10/2010 
 19/2010/TT-BTNMTQuy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam
>>> Download
 12/10/2010 10/12/1010
 18/2010/TT-BTNMTQuy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường
>>> Download
 04/10/2010 18/11/2011
 99/2010/NĐ-CP Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
>>> Download
 24/09/2010 
 1636/QĐ-TTga Phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020"
>>> Download
 31/08/2010 
 12/2010/TT-BTNMTQuy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định Thư Kyoto
>>> Download
 26/07/2010 10/09/2010
 101/2010/TT-BTCHướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
>>> Download
 14/07/2010 
 72/2010/NĐ-CPQuy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
>>> Download
 08/07/2010 01/09/2010
 45/2010/TTLT-BTC-BTNMTHướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
>>> Download
 30/03/2010 
 08/2010/TT-BTNMTQuy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh
>>> Download
 18/03/2010 05/05/2010
 486/QĐ-HĐPTBVQGBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia
>>> Download
 31/12/2009 
 117/2009/NĐ-CP
Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Download: Mục I, Mục II
 31/12/2009 01/03/2010
 2149/QĐ-TTg
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
>>> Download
 17/12/2009 17/12/2009
 230/2009/TT-BTCHướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
>>> Download
 08/12/2009 
 71/2009/TT-BNNPTNTBan hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”
>>> Download: Mục I, Mục II
 10/11/2009 
 21/2009/TT-BTNMTQuy định về định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
>>> Download
05/11/2009
 
 129/2009/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án" Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường"
>>> Download
 29/10/2009 20/12/2009
 02/2009/TTLT-BCA-BTNMTHướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
>>> Download
 06/02/2009 
 23/2009/TT-BTCQuy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí
>>> Download
 05/02/2009 
 121/2008/TT-BTCHướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn
>>> Download
 12/12/2008 
 102/2008/NĐ-CPThu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
>>> Dowwnload
 15/09/2008 
 24/2008/CT-TTgTăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập
>>> Dowwnload
 08/08/2008 
 3/2008/TTLT-BTNMT-BNVHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
>>> Download
 15/07/2008 
 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MTHướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
>>> Download
 04/07/2008 
 17/2008/CT-TTgMột số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ
>>> Download
 15/06/2008 
 02/2008/TTLT-BTNMT-BNVHướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tư chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường
>>> Download
 15/06/2008 
 71/2008/QĐ-TTgKý quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
>>> Download
 29/05/2008 
 63/2008/NĐ-CPPhí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
>>> Download
 13/05/2008 
 58/2008/QĐ-TTgHỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích
>>> Download
 29/04/2008 
 57/2008/QĐ-TTgPhê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trườnglưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020”
>>> Download
 29/04/2008 
 380/QĐ-TTGChính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng
>>> Download
 10/04/2008 
 21/2008/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
>>> Download
 28/02/2008 
 12/2007/TTLT-BTNMT-BNVHướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
>>> Download
 27/12/2007 
 187/2007/QĐ-TTgPhê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020”
>>> Download
 03/12/2007 
 43/2007/QĐ-BYTBan hành Quy chế quản lý chất thải y tế
>>> Download
 30/11/2007 
 174/2007/NĐ-CPPhí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
>>> Download
 29/11/2007 
 26/CT-TTgTheo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững
>>> Download
 26/11/2007 
 19/2007/QĐ-BTNMTBan hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
>>> Download: Mục I, Mục II
 26/11/2007 
 1819/QĐ-BTNMTBan hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới giai đoạn 2007 - 2010
>>> Download
 16/11/2007 
 81/2007/CT-BNNTriển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
>>> Download
 02/10/2007 
 101/2007/QĐ-UBNDBan hành "Quy định quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
>>> Download
 18/09/2007 
 106/2007/TTLT/BTC-BTNMTThông tư liên tịch số 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
>>> Download
 06/09/2007 
 146/2007/QĐ-TTgBan hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát
>>> Download
 04/09/2007 
 06/2007/TT-BKHThông tư số 06/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
>>> Download
 27/08/2007 
 115/2007/QĐ-TTgBan hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
>>> Download
 23/07/2007 
 81/2007/NĐ-CPQuy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
>>> Download
 23/05/2007 
 31/2007/NĐ-CPXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm
>>> Download
 02/03/2007 
 16/2007/QĐ-TTgPhê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020”
>>> Dowwnload: Mục I, Mục II, Mục IIIMục IV, Mục V, Mục VI
 29/01/2007 
 122/QĐ-TTgBổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển
>>> Download
 25/01/2007 
 114/2006/TTLT-BTC-TNMTHướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
>>> Download
 29/12/2006 
 50/2006/QĐ-BGTVTBan hành Tiêu chuẩn Ngành: Quy phạm Ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa
>>> Download: Mục I, Mục II
 28/12/2006 
 23/2006/QĐ-BTNMT
Ban hành Danh mục chất thải nguy hại
>>> Download
 26/12/2006 
 12/2006/TT-BTNMT
Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
>>> Download
  26/12/2006 
 328/2005/QĐ-TTGPhê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010
>>> Download
 12/12/2005 
23/2005/CT-TTGChỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp
>>> Download
 21/06/2005 
 68/2005/QĐ-UBQuy định về một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận
>>> Download
 04/05/2005 
    


MTX

Share |

Các tin khác:

Dấu hiệu thịt lợn nhiễm độc

Dấu hiệu thịt lợn nhiễm độc

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình Việt song việc chọn thịt ngon sạch thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một vài đặc điểm của thịt lợn mà người mua nên cân nhắc kỹ để tránh gây hại sức khỏe. Xem thêm bài khác

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới môi trường chung toàn cầu: