Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 23/8/2019 |

Quy định pháp luật

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

16/08/2014 8:04:18 AM Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, bao gồm: cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.Đồng thời, áp dụng với cán bộ quản lý, nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), kinh doanh dịch vụ LPG, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG theo quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, gồm: cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà máy sản xuất, chế biến LPG; cảng xuất, nhập LPG; kho tồn chứa LPG, kho bảo quản chai LPG và LPG, cửa hàng bán LPG, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn; trạm nạp LPG vào ô tô; trạm cấp LPG; vận chuyển LPG và cho thuê phương tiện vận chuyển LPG.

Theo Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường xây dựng và phát hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo quy định; tổ chức phổ biến, tập huấn Chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập và phê duyệt danh sách cán bộ tham gia giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường; gửi thông báo tuyển sinh đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn; quyết định danh sách và số lượng học viên tham gia đào tạo trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm chất lượng học tập...

Để được cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường, học viên phải tham dự đầy đủ các chuyên đề đào tạo bảo đảm thời lượng tham dự đạt ít nhất 90% toàn khóa.

Học viên phải hoàn thành bài kiểm tra kết thúc mỗi chuyên đề theo khung chương trình đào tạo quy định với kết quả điểm bài kiểm tra phải đạt điểm trung bình trở lên.

Giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường được cấp cho từng đối tượng đào tạo và có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho học viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

Thông tư cũng quy định, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc đào tạo của Sở Tài nguyên và Môi trường; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong hoạt động đào tạo, cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014.

Phúc Anh (MOITRUONG.COM.VN)

Share |

Các tin khác:

Dưa chua cà muối xổi tiềm ẩn mối nguy sức khỏe

Dưa chua cà muối xổi tiềm ẩn mối nguy sức khỏe

Cà muối còn xanh chứa độc chất solanin, dưa cà để lâu bị khú sinh nhiều vi khuẩn và nấm, đều có thể gây ngộ độc.  Xem thêm bài khác

Xem các video khác