Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 1/4/2020 |

Quy định pháp luật

Công bố Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)

11/07/2014 8:18:42 AM Chiều 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 Luật và 1 Nghị quyết trong đó có Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Cụ thể các Luật được công bố gồm Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Giao thông Đường thủy Nội địa (sửa đổi), Luật Đầu tư Công và Nghị quyết về việc gia nhập công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay.Theo Báo Điện tử Chính phủ, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) lần này đã tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật năm 2005; bổ sung một số quy định về tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, an ninh môi trường. Đồng thời, hài hòa các quy định của Luật và các cam kết quốc tế về môi trường thể hiện tại các điều ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Các quy định mới cũng phù hợp với các đặc điểm của khoa học môi trường như coi phòng ngừa là chính, các yếu tố môi trường có mối liên kết hữu cơ với nhau, không bị chia cắt theo địa giới hành chính.

Thanh Thảo (MOITRUONG.COM.VN)
Share |

Các tin khác:

Thẻ tiết kiệm điện quảng cáo rùm beng: Người tiêu dùng dễ bị móc túi

Thẻ tiết kiệm điện quảng cáo rùm beng: Người tiêu dùng dễ bị móc túi

Thẻ tiết kiệm điện hay các thiết bị có tính năng tương tự chỉ là chiêu trò lừa bịp, đánh vào tâm lý muốn giảm tiền điện của người tiêu dùng. Xem thêm bài khác

Xem các video khác