Quy định pháp luật - Bảo vệ môi trường - Trang 10

Thứ Năm, ngày 16/9/2021 |

Quy định pháp luật

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng định hướng đến năm 2050

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng định hướng đến năm 2050

(moitruong.com.vn) Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ thị về chất thải nhựa

Chỉ thị về chất thải nhựa

(moitruong.com.vn) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, trong đó nhấn mạnh đến việc không sử dụng băng rôn, chai, cốc, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở; Coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên;...

Công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

(moitruong.com.vn) Ngày 11/08/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1756/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh và quốc gia

Ban hành danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh và quốc gia

(moitruong.com.vn) Ngày 11/08/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT về Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt). Danh mục nguồn nước liên tỉnh thuộc 697 sông, suối, kênh, rạch và 38 hồ. Nguồn nước liên quốc gia thuộc 173 sông, suối, kênh, rạch.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia tầm nhìn đến năm 2050

(moitruong.com.vn) Ngày 05/08/2020 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dã ký ban hành Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT về Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

(moitruong.com.vn) Thứ trưởng Lê Công Thành vừa ký ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

(moitruong.com.vn) Bộ Xây dựng đã có Quyết định 967/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020 - 2030.

Tiêu chuẩn toàn cầu về các giải pháp dựa vào thiên nhiên

Tiêu chuẩn toàn cầu về các giải pháp dựa vào thiên nhiên

(moitruong.com.vn) Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã ra mắt Tiêu chuẩn toàn cầu về các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS).

Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường

Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường

(moitruong.com.vn) Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 từ ngày 01/08/2020.

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

(moitruong.com.vn) Ngày 22/07/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Page: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Giảm ăn thịt giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh

Giảm ăn thịt giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh

Việc cắt giảm thịt trong bữa ăn hàng ngày thực sự hỗ trợ cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc một số căn bệnh. Tuy nhiên, những lợi ích này dường như phụ thuộc vào những loại thực phẩm bạn nạp vào cơ thể và loại thịt bạn hạn chế hoặc không ăn.

  Xem thêm bài khác

Xem các video khác