Quy định pháp luật - Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 26/9/2020 |

Quy định pháp luật

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học tầm nhìn đến 2030

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học tầm nhìn đến 2030

(moitruong.com.vn) Ngày 21/09/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5154/BTNTM-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Nội phân mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề

Hà Nội phân mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề

(moitruong.com.vn) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3990/UBND-ĐT về thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030

Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030

(moitruong.com.vn) Ngày 21/08/2020, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã ký Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng định hướng đến năm 2050

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng định hướng đến năm 2050

(moitruong.com.vn) Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ thị về chất thải nhựa

Chỉ thị về chất thải nhựa

(moitruong.com.vn) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, trong đó nhấn mạnh đến việc không sử dụng băng rôn, chai, cốc, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở; Coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên;...

Công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

(moitruong.com.vn) Ngày 11/08/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1756/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh và quốc gia

Ban hành danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh và quốc gia

(moitruong.com.vn) Ngày 11/08/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT về Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt). Danh mục nguồn nước liên tỉnh thuộc 697 sông, suối, kênh, rạch và 38 hồ. Nguồn nước liên quốc gia thuộc 173 sông, suối, kênh, rạch.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia tầm nhìn đến năm 2050

(moitruong.com.vn) Ngày 05/08/2020 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dã ký ban hành Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT về Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

(moitruong.com.vn) Thứ trưởng Lê Công Thành vừa ký ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

(moitruong.com.vn) Bộ Xây dựng đã có Quyết định 967/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020 - 2030.

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Một mẫu thực phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 không có nghĩa là trên đó còn virus sống và virus đó có thể khiến bạn nhiễm bệnh. Xem thêm bài khác

Xem các video khác