Quy định pháp luật - Bảo vệ môi trường

Thứ Năm, ngày 3/12/2020 |

Quy định pháp luật

Chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

(moitruong.com.vn) Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Hà Nội tập trung phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hà Nội tập trung phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16-9-2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy định cụ thể 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường

Quy định cụ thể 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường

14 hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hà Nội thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa

Hà Nội thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 9812/VP-ĐT về thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố.

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045

(moitruong.com.vn) Ngày 22/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW (NQ36) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, mục tiêu cốt lõi là “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế biển”.

Hà Nội thúc tiến độ triển khai các dự án nhà máy đốt rác phát điện

Hà Nội thúc tiến độ triển khai các dự án nhà máy đốt rác phát điện

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 529/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ các dự án nhà máy xử lý rác phát điện trên địa bàn thành phố.

Ban hành Nghị quyết về hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai

Ban hành Nghị quyết về hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai

(moitruong.com.vn) Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Chỉ thị và Quyết định về quản lý, tái chế và xử lý chất thải nhựa

Chỉ thị và Quyết định về quản lý, tái chế và xử lý chất thải nhựa

(moitruong.com.vn) Ngày 28/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và quản lý rác thải nhựa đại dương.

TP.HCM ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

TP.HCM ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

UBND TP.HCM vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn thành phố.

Từ 1/11: Hà Nội giảm thiểu chất thải nhựa tại các cơ quan hành chính

Từ 1/11: Hà Nội giảm thiểu chất thải nhựa tại các cơ quan hành chính

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4996/UBND-ĐT về thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố...

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

5 yếu tố khiến bệnh tật tràn lan

5 yếu tố khiến bệnh tật tràn lan

Những lý do giải thích tại sao sức khỏe của người hiện đại không thực sự khỏe, ngay kể cả so với chính cha mẹ mình? Xem thêm bài khác

Xem các video khác