Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 27/1/2020 |

Chiến lược - Chính sách

Xu hướng phát triển thị trường trái phiếu xanh trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

27/02/2019 9:02:15 AM Qua việc nghiên cứu những chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức phát hành trái phiếu xanh ở một số quốc gia trên thế giới cho thấy, các quốc gia này đều áp dụng các thông lệ quốc tế như: Bộ nguyên tắc trái phiếu xanh, tiêu chuẩn trái phiếu xanh của Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu... trong việc xây dựng chính sách phát triển cho thị trường trái phiếu xanh.

Từ thực tiễn phát triển trái phiếu xanh ở một số quốc gia trên thế giới , bài viết gợi mở bài học kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách để phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam.


Từ kinh nghiệm của các nước cho thấy, để phát triển thị trường TPX tại Việt Nam, cơ quan quản lý cũng cần ban hành cẩm nang hướng dẫn riêng đối với TPX phù hợp với thông lệ quốc tế, tuân thủ nguyên tắc phát hành TPX của ICMA. Đồng thời, xác định rõ thuận lợi và khó khăn đối với phát triển thị trường. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, phát triển thị trường TPX tại Việt Nam gặp một số thuận lợi và khó khăn như sau:

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách mang tính định hướng về phát triển thị trường TPX như: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ), Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ), Kế hoạch hành động của ngành Tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 của Bộ Tài chính), nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thị trường vốn xanh, các sản phẩm tài chính xanh. Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp xanh, trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương phục vụ cho các mục tiêu, chương trình, dự án xanh là các sản phẩm của thị trường vốn xanh.

Cùng với những văn bản trên, Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động phát triển của thị trường TPX ở Việt Nam.

Hiện nay, tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã nêu, khái niệm “trái phiếu doanh nghiệp xanh” đã được đề cập tại khoản 3 Điều 4.

Theo đó, “Trái phiếu doanh nghiệp xanh là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường”. Có thể nói, việc đưa vào khái niệm này tại Dự thảo Nghị định này là cơ sở để ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên biệt về TPX tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo số liệu báo cáo thị trường trái phiếu năm 2017 của Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính), thị trường trái phiếu trong những năm qua phát triển khá tốt về quy mô và giá trị phát hành. Về dư nợ thị trường trái phiếu, dư nợ thị trường trái phiếu chính phủ vào cuối năm 2017 đạt hơn 1.882.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2016 (tương đương khoảng 37,59% GDP.

Dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp tính đến cuối năm 2017 là 310.117 tỷ đồng, bằng 6,19% GDP và còn dư địa tăng trưởng rất lớn so với mức trung bình của các nước ASEAN từ 20-22% GDP). Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương xanh và trái phiếu doanh nghiệp xanh là những sản phẩm mới giúp đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường và thu hút nhà đầu tư, các tổ chức phát hành trong thời gian tới.

Xem chi tiết Nghiên cứu TẠI ĐÂY:

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nguồn: Tapchitaichinh
Share |

Các tin khác:

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Sử dụng ước tính hiện tại về vi nhựa trong chế độ ăn uống của chúng ta và giả sử tình hình không cải thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn, trung bình mỗi người sẽ ăn 20kg nhựa trong suốt cuộc đời (79 năm) - tương đương với hai thùng rác tái chế di động. Xem thêm bài khác

Xem các video khác