Thông tin Bảo vệ môi trường

Chủ nhật, ngày 22/9/2019 |

Trao đổi - Bình luận

Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường

26/08/2019 9:20:08 PM (moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa có Văn bản đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo "Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường", đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa có Văn bản gửi Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo "Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường".


Theo đó, dự thảo Quy hoạch được xây dựng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quan điểm xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 bảo đảm tuân thủ và phù hợp yêu cầu về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

Giai đoạn đến năm 2021: Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với nhu cầu của xã hội, của từng địa phương và Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực thuộc ngành TN&MT, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thống nhất.

Trong quá trình sắp xếp, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Hằng năm, tăng dần mức độ tự chủ chi thường xuyên phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu có 50 % đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, chi thường xuyên và chi đầu tư, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Giai đoạn 2021 - 2030: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản biên chế theo mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và phù hợp tình hình phát triển ngành TN&MT. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đến năm 2030, hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; tiếp tục mở rộng thực hiện áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp.

Góp ý kiến cho dự thảo "Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TN&MT" TẠI ĐÂY:
 
Khánh Ly (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

11 thực phẩm “nguy hiểm” nhất hành tinh

11 thực phẩm “nguy hiểm” nhất hành tinh

Có những món ăn quen thuộc tưởng như rất ngon và được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng, hãy cảnh giác với những thực phẩm nguy hiểm sau đây vì nó có thể khiến bạn bị dị ứng, ngộ độc, thậm chí mất mạng. Xem thêm bài khác

Xem các video khác