Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 26/9/2020 |

Trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Môi trường

Hôm nay
27-09

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không? Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Một mẫu thực phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 không có nghĩa là trên đó còn virus sống và virus đó có thể khiến bạn nhiễm bệnh.

Xem thêm bài khác

congngheweb.vn
Bình chữa cháy Anfafire.vn

Thăm dò ý kiến

13 năm nóng nhất thuộc về thế kỷ nào?