Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 25/3/2019 |

Về chúng tôi

MTX và TMT hợp tác truyền thông môi trường

16/01/2014 2:45:32 PM Công ty Gamma NT (đơn vị chủ quản Trang Thông tin Điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam - MTX, www.moitruong.com.vn) và Công ty Mgreen Media (đơn vị chủ quản Trang Tin nhanh về Môi trường Việt Nam - TMT) vừa ký thỏa thuận hợp tác truyền thông các sự kiện bảo vệ môi trường do 2 đơn vị tổ chức tại Việt Nam.

 

Theo đó, nhằm bổ sung nguồn lực, tăng cường tính lan tỏa của các sự kiện về môi trường, một trong những nội dung quan trọng được là hai đơn vị cùng nhất trí thỏa thuận là đối tác truyền thông của nhau, hỗ trợ lẫn nhau cùng tham gia mạng lưới truyền thông về bảo vệ môi trường tại cả hai miền Nam – Bắc...

Ngoài ra, 2 đơn vị cũng nhất trí cùng hỗ trợ nhau trong việc bảo trợ truyền thông cho cho các đơn vị tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; giới thiệu các sản phẩm, công nghệ xử lý môi trường của các doanh nghiệp trên website MOITRUONG.COM.VN và TINMOITRUONG.VN.

M.C (MTX)

Share |

Các tin khác:

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

Ở Việt Nam, bệnh sán dây lợn xuất hiện ở tất cả các vùng miền. Đến nay, đã có ít nhất 55 tỉnh, thành có ca bệnh sán dây/ấu trùng sán lợn. Xem thêm bài khác

Xem các video khác