Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 3/12/2022 |

Sự kiện môi trường

Đề xuất sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022

10/11/2022 8:24:49 AM Ngày 09/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6707/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Nhằm đánh giá, tuyên truyền kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn, đề xuất các sự kiện của đơn vị, lĩnh vực theo hướng dẫn tại Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BNTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (gửi kèm theo) hoặc truy cập tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: www.monre.gov.vn.

Hồ sơ đề xuất sự kiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 30 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, xét chọn.

Liên hệ công tác: Ông Phạm Ngọc Bách, Chuyên viên Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, điện thoại 0912.678955, thư điện tử pnbach@monre.gov.vn.

Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Chi tiết nội dung Công văn xem TẠI ĐÂY:

MTX
Share |

Dầu gội đầu ftec

Các tin khác:

Tại sao khói nướng thịt có thể gây ung thư

Tại sao khói nướng thịt có thể gây ung thư

Mặc dù một số là do hút thuốc lá thụ động, nguyên nhân khác gây bệnh có thể là khói có chứa chất gây ung thư: khói từ quá trình chiên rán. Xem thêm bài khác

Xem các video khác

Nuoc rua bat Ftec

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới môi trường chung toàn cầu: