Thông tin Bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 29/1/2023 |

Tài liệu

Các phương pháp áp dụng trong lập báo cáo ĐTM

18/02/2022 9:59:25 AM Chúng tôi cho rằng cần/nên có văn bản hướng dẫn, khuyến cáo sử dụng các phương pháp thực hiện ĐTM để có thể áp dụng được những phương pháp phù hợp, có hiệu quả cao hơn. Dưới đây, xin phép bàn luận về cơ sở đưa ra và nội dung cần có trong một văn bản như vậy.

Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học của việc đưa ra văn bản hướng dẫn áp dụng các phương pháp thực hiện ĐTM.

Chúng ta đã có Luật Bảo vệ môi trường quy định phải tiến hành ĐTM, ĐMC và có các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, các Bộ quy định chi tiết cả về phân cấp thực hiện, nội dung, quy trình thực hiện ĐTM nên có thể lồng thêm nội dung hướng dẫn áp dụng các phương pháp thực hiện ĐTM vào Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

Ngoài ra, có thể đưa ra văn bản có tính pháp lý không cao như Thông tư nhưng cũng có hiệu lực thực thi tốt, đảm bảo tính hiệu quả thực hiện, đó là những công văn, những hướng dẫn kỹ thuật của Tổng cục Môi trường (TCMT) chẳng hạn. Chúng ta còn nhớ năm 2011 TCMT có Quyết định số: 878/QĐ-TCMT ngày 1 tháng 7 năm 2011 ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI), với cách tính còn đơn giản nhưng cũng đã gợi mở một cách tính hợp lý hơn trong những năm tiếp theo.

Một số phương pháp cần được nêu trong hướng dẫn sử dụng các phương pháp trong thực hiện ĐTM

Do tính đa dạng của các phương pháp có thể áp dụng trong ĐTM nên khó có thể đưa ra hướng dẫn đầy đủ ngay được, nếu viết chi tiết, đầy đủ từng phương pháp thì rất dài, khó theo dõi nhưng viết quá tổng quát thì người đọc, người muốn sử dụng phải mất nhiều công tìm hiểu thêm. Vì vậy, phần dưới đây sẽ nêu một số định hướng về những nội dung cần có trong một văn bản hướng dẫn sử dụng các phương pháp trong ĐTM.

Đối với các phương pháp mang tính phổ biến có thể áp dụng cho mọi dự án, chẳng hạn như phương pháp danh mục, phương pháp ma trận đơn giản hay phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng thì có thể nêu, chỉ rõ tài liệu tham khảo cả về lý thuyết và các công bố áp dụng trong thực tế các phương pháp này cả trong và ngoài nước.

Đối với các phương pháp có tính đặc thù, chỉ áp dụng đối với dự án cụ thể thì phải tiến hành nghiên cứu cụ thể hơn, xem xét cả về lý thuyết và thực tiễn áp dụng để đưa vào tài liệu hướng dẫn một cách phù hợp, dễ hiểu, dễ vận dụng. Có thể tiến hành các bước sau để có thông tin đưa vào tài liệu hướng dẫn các phương pháp áp dụng trong ĐTM.

Tham khảo các tài liệu đã được xuất bản, có thể thấy, hiện nay có nhiều phương pháp hiện đại đã và đang được áp dụng rất hiệu quả trong ĐTM, rất cần được đưa vào phân tích và định hướng sử dụng. Phương pháp tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong không khí, nước, đất đã có mô hình/phần mềm thương mại hoặc cho phép áp dụng miễn phí. Vì vậy khi định hướng sử dụng trong ĐTM phải định hướng sử dụng các mô hình/phần mềm có bản quyền (mua hoặc được cho phép chính thức của chủ mô hình), tránh tình trạng sử dụng một số mô hình trôi nổi, không có bản quyền.

Xem Toàn văn Tài liệu TẠI ĐÂY:
 
GS.TS Hoàng Xuân Cơ - TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam
Share |

Dầu gội đầu ftec

Các tin khác:

Người trẻ sẽ tiên phong tiêu thụ thực phẩm bền vững

Người trẻ sẽ tiên phong tiêu thụ thực phẩm bền vững

Nghiên cứu đầu tiên được phối hợp thực hiện bởi Ðại học Reading (Anh) và cơ quan đánh giá niềm tin của người tiêu dùng đối với ngành thực phẩm TrustTracker thuộc Viện Ðổi mới & Công nghệ Châu Âu (EIT). Xem thêm bài khác

Xem các video khác

Nuoc rua bat Ftec

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới môi trường chung toàn cầu: