Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 10/12/2018 |

Văn bản pháp quy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

15/11/2018 3:25:51 PM Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất - QCVN 32:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018.​

​Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu nhựa nhập khẩu từ nước ngoài.

Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu nhựa nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Về kỹ thuật, Quy chuẩn quy định rõ việc phân loại, làm sạch phế liệu; loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu; loại nhựa không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế nhựa nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu.

Quy chuẩn cũng quy định rõ các quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định, cụ thể như: Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu nhựa nhập khẩu (gồm có Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường và Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích);

Phương pháp lấy mẫu, xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất; phương pháp xác định tỷ lệ các mẩu vụn có kích thước lớn hơn 10 cm; phương pháp xác định tỷ lệ phế liệu nhựa có mã phân loại hàng hóa khác với mã khai báo trong hồ sơ nhập khẩu; phương pháp xác định thành phần tạp chất.

Ngoài những quy định về kỹ thuật và Quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định đối với phế liệu nhập khẩu thì Quy chuẩn quy định rõ về quản lý phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

Quy định lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn này, làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật; quy định việc giám định phế liệu nhựa nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật;

Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Việc xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các thông số khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP;

Việc tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu nhựa (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện đầy đủ các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật khác của Quy chuẩn này.
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất - QCVN 32:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2018, thay thế cho QCVN 32:2010/BTNMT tại Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010.
 
Nguồn: VEA
Share |

Các tin khác:

 Trứng rất tốt nhưng có thể biến thành độc nếu ăn theo cách này

Trứng rất tốt nhưng có thể biến thành độc nếu ăn theo cách này

Bảo quản trứng không đúng cách, không rửa sạch trứng trước khi chế biến có thể khiến người ăn nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc, tiêu chảy... gây hại cho cơ thể. Xem thêm bài khác

Xem các video khác