Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 25/3/2019 |

Văn bản pháp quy

Báo cáo công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm

28/12/2018 3:05:17 PM (moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn về việc Báo cáo công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2019-2020.

Công văn số 7015/BTNMT-TCMT; Công văn số 7016/BTNMT-TCMT gửi  UBND các tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Thành viên BCĐ 1788 về việc Báo cáo công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2019-2020.


Báo cáo đánh giá tổng thể kết quả triển khai các dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, tập trung làm rõ các kết quả đạt được, chưa đạt được, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Kế hoạch triển khai trong thời gian tới bảo đảm đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xem chi tiết:

Công văn số 7015/BTNMT-TCMT
Công văn số 7016/BTNMT-TCMT

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

Ở Việt Nam, bệnh sán dây lợn xuất hiện ở tất cả các vùng miền. Đến nay, đã có ít nhất 55 tỉnh, thành có ca bệnh sán dây/ấu trùng sán lợn. Xem thêm bài khác

Xem các video khác