Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Bảo vệ môi trường - Trang 3

Thứ Tư, ngày 12/12/2018 |

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016, Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (QCVN 62-MT:2016/BTNMT) do Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả thải ra nguồn tiếp nhận nước thải.

Quy chuẩn về chất lượng nước cấp cho sinh hoạt

Quy chuẩn về chất lượng nước cấp cho sinh hoạt

Quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp nước (QCVN 07-1:2016/BXD) nêu rõ, hệ thống cấp nước phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành cấp nước, đảm bảo việc bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn nước an toàn và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Quy chuẩn vừa được ban hành.

Các quy chuẩn quốc gia về môi trường nước

Các quy chuẩn quốc gia về môi trường nước

Các quy chuẩn quốc gia về môi trường nước thải sinh hoạt;  nước  thải công nghiệp; chất lượng nước mặt; lượng nước ngầm; nước thải y tế…

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; khí thải công nghiệp nhiệt điện; khí thải lò đốt chất thải công nghiệp… đã được ban hành.

Có Danh mục phế liệu nhập khẩu nhưng thiếu quy chuẩn

Có Danh mục phế liệu nhập khẩu nhưng thiếu quy chuẩn

Mặc dù Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ cuối năm 2014, nhưng đến nay mới chỉ có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu là giấy, nhựa, sắt thép.

Tiêu chuẩn nước ăn uống

Tiêu chuẩn nước ăn uống

Nước uống sạch là nước đảm bảo tiêu chuẩn nước uống do Cục Y tế Dự phòng & Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  04/2009/TT – BYT ngày 17/06/2009.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) bắt buộc và các quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN) về môi trường.

Quy chuẩn về tiếng ồn

Quy chuẩn về tiếng ồn

Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.

Trồng rừng tiêu chuẩn quốc tế

Trồng rừng tiêu chuẩn quốc tế

Để đạt tiêu chuẩn rừng quốc tế do Hội đồng Quản trị Rừng thế giới (FSC) cấp, người trồng phải tuân thủ hàng loạt nguyên tắc nghiêm ngặt về lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở nuôi cá lồng, bè nước ngọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Việc lạm dụng phẩm màu không nằm trong danh mục cho phép để chế biến thực phẩm, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người tiêu dùng không còn xa lạ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác