Quy định pháp luật - Bảo vệ môi trường - Trang 9

Thứ Tư, ngày 12/12/2018 |

Quy định pháp luật

Quyết định thành lập hội đồng bình xét sự kiện tài nguyên và môi trường 2017

Quyết định thành lập hội đồng bình xét sự kiện tài nguyên và môi trường 2017

(moitruong.com.vn) Ngày 13/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã kí ban hành Quyết định số 2838/QĐ-BTNMT về việc thành Thành lập Hội đồng bình xét sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

(moitruong.com.vn) Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nghị định quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Nghị định quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

(moitruong.com.vn) Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2017, Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới) áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/11, Tổng cục Môi trường ban hành Công văn số 3043/TCMT-VP gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Phê duyệt Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

(moitruong.com.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1670/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.

Thông tư về cơ sở dữ liệu và phần mềm tài nguyên, môi trường có hiệu lực

Thông tư về cơ sở dữ liệu và phần mềm tài nguyên, môi trường có hiệu lực

(moitruong.com.vn) Thông tư Số 29/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2017.

Nghị định về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều có hiệu lực

Nghị định về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều có hiệu lực

(moitruong.com.vn) Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2017 và thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ.

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Ngày 24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1618/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên & Môi Trường cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài nguyên & Môi Trường cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(moitruong.com.vn) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) vừa ký ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BTNMT công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT thực hiện theo phương thức trực tuyến trong đó lĩnh vực môi trường có 17 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được cung cấp ở mức độ 3 và có 11 DVCTT được cung cấp ở mức độ 4.

Quy định về đo đạc, đánh giá, dự báo tài nguyên nước

Quy định về đo đạc, đánh giá, dự báo tài nguyên nước

(moitruong.com.vn) Trong tháng 10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.

Page: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Việc lạm dụng phẩm màu không nằm trong danh mục cho phép để chế biến thực phẩm, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người tiêu dùng không còn xa lạ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác