Quy định pháp luật - Bảo vệ môi trường - Trang 7

Thứ Sáu, ngày 17/8/2018 |

Quy định pháp luật

Thành lập viện khoa học tài nguyên nước và trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường

Thành lập viện khoa học tài nguyên nước và trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định số 1896/QĐ-TTg và 1897/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Quy định về trồng rừng thay thế

Quy định về trồng rừng thay thế

(moitruong.com.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh

Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh

(moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2789/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí Đề án “Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh”. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

(moitruong.com.vn) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư kèm theo là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.

Quyết định thành lập hội đồng bình xét sự kiện tài nguyên và môi trường 2017

Quyết định thành lập hội đồng bình xét sự kiện tài nguyên và môi trường 2017

(moitruong.com.vn) Ngày 13/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã kí ban hành Quyết định số 2838/QĐ-BTNMT về việc thành Thành lập Hội đồng bình xét sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

(moitruong.com.vn) Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nghị định quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Nghị định quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

(moitruong.com.vn) Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2017, Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới) áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/11, Tổng cục Môi trường ban hành Công văn số 3043/TCMT-VP gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Phê duyệt Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

(moitruong.com.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1670/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.

Thông tư về cơ sở dữ liệu và phần mềm tài nguyên, môi trường có hiệu lực

Thông tư về cơ sở dữ liệu và phần mềm tài nguyên, môi trường có hiệu lực

(moitruong.com.vn) Thông tư Số 29/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2017.

Page: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Vì sao thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng?

Vì sao thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng?

(moitruong.com.vn) Theo một nghiên cứu tại Mỹ, thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng. Vậy loại thực phẩm nào bạn cần phải tránh xa, nếu như không muốn tăng nguy cơ đối diện với căn bệnh tử thần này? Xem thêm bài khác

Xem các video khác