Quy định pháp luật - Bảo vệ môi trường - Trang 11

Thứ Tư, ngày 12/12/2018 |

Quy định pháp luật

Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Thông tư 11/2017/TT-BTNMT “Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường” chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2017.

Quy quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Quy quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(moitruong.com.vn) Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2017.

Quản lý phương tiện giao thông, giảm ùn tắc và ô nhiễm

Quản lý phương tiện giao thông, giảm ùn tắc và ô nhiễm

(moitruong.com.vn) UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5953/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030".

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường

(moitruong.com.vn) Ngày 18/08/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý môi trường

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý môi trường

(moitruong.com.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017.

Rà soát lại các chỉ tiêu thống kê môi trường quốc gia

Rà soát lại các chỉ tiêu thống kê môi trường quốc gia

(moitruong.com.vn) Để xây dựng và thực hiện hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu môi trường, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các chỉ tiêu cho phù hợp với chỉ tiêu thống kê môi trường quốc gia.

Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

(moitruong.com.vn) Ngày 7/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Quy định bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Quy định bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

(moitruong.com.vn) Từ ngày 5/8/2017, Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chính thức có hiệu lực.

Quy định thu phí thẩm định chất thải nguy hại

Quy định thu phí thẩm định chất thải nguy hại

Từ ngày 1/8/2017, Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại chính thức có hiệu lực.

Quy định về quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quy định về quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017 và thay thế Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Page: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Việc lạm dụng phẩm màu không nằm trong danh mục cho phép để chế biến thực phẩm, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người tiêu dùng không còn xa lạ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác