Quy định pháp luật - Bảo vệ môi trường - Trang 10

Thứ Sáu, ngày 17/8/2018 |

Quy định pháp luật

Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

(moitruong.com.vn) Ngày 7/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Quy định bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Quy định bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

(moitruong.com.vn) Từ ngày 5/8/2017, Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chính thức có hiệu lực.

Quy định thu phí thẩm định chất thải nguy hại

Quy định thu phí thẩm định chất thải nguy hại

Từ ngày 1/8/2017, Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại chính thức có hiệu lực.

Quy định về quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quy định về quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

(moitruong.com.vn) Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017 và thay thế Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Ngành giao thông vận tải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

Ngành giao thông vận tải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

(moitruong.com.vn) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Văn bản số 1149/BGTVT-MT ngày 7/2/2017 về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 trong có nhiệm vụ đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải, đồng thời có kế hoạch quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt

Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt

Trang TTĐT moitruong.com.vn trân trọng giới thiệu tới độc giả các tiêu chuẩn về về chất lượng nguồn nước và nước cấp sinh hoạt trong Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - TCVN.

Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại

Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại

Trang TTĐT moitruong.com.vn trân trọng giới thiệu tới độc giả các quy chuẩn về về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại trong Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - TCVN.

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về khí thải và tiếng ồn

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về khí thải và tiếng ồn

Trang TTĐT moitruong.com.vn trân trọng giới thiệu tới độc giả các tiêu chuẩn về khí thải và tiếng ồn trong Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - TCVN.

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải

Trang TTĐT moitruong.com.vn trân trọng giới thiệu tới độc giả các tiêu chuẩn về nước thải trong Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - TCVN.

Quy định mức chi một số hoạt động bảo vệ môi trường

Quy định mức chi một số hoạt động bảo vệ môi trường

Đó là nội dung của Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường vừa được Bộ Tài chính ban hành. 

Page: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Vì sao thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng?

Vì sao thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng?

(moitruong.com.vn) Theo một nghiên cứu tại Mỹ, thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng. Vậy loại thực phẩm nào bạn cần phải tránh xa, nếu như không muốn tăng nguy cơ đối diện với căn bệnh tử thần này? Xem thêm bài khác

Xem các video khác