Kinh tế xanh - Bảo vệ môi trường - Trang 5

Thứ Tư, ngày 12/12/2018 |

Kinh tế xanh

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P6)

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P6)

Việc làm xanh là những việc làm trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và quản lý đóng góp vào bảo vệ gìn giữ chất lượng môi trường,... đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững cho cả thế hệ hiện tại và tương lai, thực hiện công bằng và bình đẳng cho mọi người.

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P5)

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P5)

Việt Nam đang hướng đến kinh  tế xanh trong định hướng tái cấu trúc nền kinh tế. Điều này thể hiện rất rõ ở quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi hiện nay, Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đã được phê duyệt. Tuy nhiên, liệu Việt Nam có thể thành công theo hướng  tăng trưởng xanh hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P4)

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P4)

Mô hình tăng trưởng  của Việt Nam  cần được điều chỉnh, chuyển sang mô hình hoặc một phương thức tăng trưởng mới và việc lựa chọn và thực hiện theo định hướng tăng trưởng xanh là rất cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P3)

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P3)

Việc làm xanh có thể quy về bốn loại bao gồm: Xanh hóa việc làm hiện tại; Việc làm trong các ngành chế tạo thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; Phát triển những ngành nghề mới xanh hóa (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, năng lượng thủy triều, nông nghiệp sinh thái, bảo vệ rừng…); Việc làm được tạo ra để giảm thiểu và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P2)

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P2)

Trong thời kỳ quá độ sang nền kinh tế xanh, những việc làm mới được tạo ra sẽ dần thay thế việc làm bị mất đi do chuyển đổi nền kinh tế hiện tại sang nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, sẽ có giai đoạn tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đòi hỏi sự đầu tư và công tác tái đào tạo nguồn nhân lực.

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P1)

Tiềm năng tạo việc làm xanh ở Việt Nam (P1)

Trong nền kinh tế xanh, sự tăng trưởng về thu nhập và việc làm thông qua đầu tư của nhà nước và tư nhân cho nền kinh tế làm giảm phát thải carbon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái.

Kinh tế xanh giúp giảm đói nghèo kinh niên

Kinh tế xanh giúp giảm đói nghèo kinh niên

Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP)  khẳng định mô hình kinh tế xanh mới sẽ giúp giảm bớt tình trạng đói nghèo kinh niên ở nhiều nước, đồng thời hạn chế tối đa hành động xâm hại của con người đối với hệ sinh thái tự nhiên.

Cơ hội và thách thức trong thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam

Cơ hội và thách thức trong thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam

Tiêu dùng theo cách hiểu đơn thuần là giai đoạn tiếp nối của quá trình sản xuất, nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người, theo đó tiêu dùng luôn gắn bó chặt chẽ và được xem xét trong mối tương quan với thu nhập, tiết kiệm và vốn.

'Tăng trưởng xanh' - chiến lược bền vững cho doanh nghiệp

'Tăng trưởng xanh' - chiến lược bền vững cho doanh nghiệp

Khái niệm "Tăng trưởng xanh" là hướng tiếp cận mới,  không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sinh thái

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sinh thái

Dự án đổi mới sinh thái thúc đẩy sự đóng góp của khối doanh nghiệp cho sản  xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) cũng như sử  dụng hiệu quả nguồn tài nguyên – theo thông tin tại Hội nghị quốc gia “Đổi mới sinh thái tại Việt Nam” diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội. 

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Thực phẩm nhuộm màu tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

Việc lạm dụng phẩm màu không nằm trong danh mục cho phép để chế biến thực phẩm, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người tiêu dùng không còn xa lạ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác