Chiến lược - Chính sách - Bảo vệ môi trường - Trang 8

Thứ Tư, ngày 20/2/2019 |

Chiến lược - Chính sách

10 giải pháp cấp bách chống biến đổi khí hậu

10 giải pháp cấp bách chống biến đổi khí hậu

Theo Chiến lược quốc gia về chống biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng ký quyết định ban hành, để ứng phó với sự thay đổi của biến đổi khí hậu, Chính phủ đã đề ra 10 nhiệm vụ chiến lược.

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2030, hầu hết các hộ dân được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy, giá bán điện và giá năng lượng hợp lý; đồng thời phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường bền vững và phát triển nền kinh tế xanh.

Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải bệnh viện

Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải bệnh viện

Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Trung ương để xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập.

Sẽ ban hành quy chế mua sắm công xanh

Sẽ ban hành quy chế mua sắm công xanh

Tới đây có thể Bộ Tài chính sẽ ban hành quy chế mua sắm công xanh, trong đó chi mua sắm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phải ưu tiên hàng hóa dán nhãn sinh thái, hàng hóa có khả năng tái chế…Bên cạnh việc định hướng chính sách, nhiệm vụ phát triển thị trường vốn xanh và các sản phẩm tài chính xanh sẽ được chú trọng.

Ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Trong Quyết định được ban hành mới đây, ngành tài chính sẽ thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 nhằm thúc đẩy sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thực hiện xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.


Sẽ ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng môi trường

Sẽ ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng môi trường

Khẩn trương ban hành trong tháng 12/2015 bộ tiêu chí đánh giá chất lượng môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, làm công cụ để đánh giá, so sánh chất lượng môi trường giữa các địa phương. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

TPP dành một chương cam kết bảo vệ môi trường

TPP dành một chương cam kết bảo vệ môi trường

Do tầm quan trọng của vấn đề môi trường nên mặc dù Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại nhưng các bên tham gia đã dành riêng một chương trong tổng số 30 chương để cam kết các vấn đề về môi trường.

Các chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng xanh

Các chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng xanh

Những năm qua, chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. Các chính sách thuế đã góp phần quan trọng trong việc định hướng, khuyến khích tổ chức, cá nhân cân nhắc trong việc lựa chọn phương án đầu tư, công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường, đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chính sách bảo vệ môi trường

Chính sách bảo vệ môi trường

Chính sách môi trường là những chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, thời đoạn, nhằm giải quyết một nhiệm vụ bảo vệ môi trường cụ thể nào đó, trong một giai đoạn nhất định.

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp xanh

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp xanh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Page: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Nguy cơ ngộ độc từ thức ăn lâu ngày

Nguy cơ ngộ độc từ thức ăn lâu ngày

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế, trong kỳ nghỉ Tết vừa qua đã có hơn 3.700 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa. Số các trường hợp khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn và rối loạn tiêu hóa chiếm 1% trong tổng số khám, cấp cứu. Xem thêm bài khác

Xem các video khác