Chiến lược - Chính sách - Bảo vệ môi trường - Trang 7

Chủ nhật, ngày 27/5/2018 |

Chiến lược - Chính sách

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa với bảo vệ môi trường

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa với bảo vệ môi trường

Sau 25 năm đổi mới, nước ta đã vượt qua ngưỡng nước nghèo vào 2010, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu vượt bậc ấy, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về môi trường.

Xem xét lại chính sách đầu tư các dự án môi trường

Xem xét lại chính sách đầu tư các dự án môi trường

Ngân hàng thế giới (WB) hiện đang xem xét lại khung chính sách đánh giá, phòng ngừa và giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội từ các dự án mà họ đầu tư. Trong suốt 3 năm qua, WB cùng các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng đã có nhiều tranh luận và góp ý xây dựng lại bản dự thảo khung.

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Từng bước thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng; tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường; giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời

Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời

Chiều 5/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành hữu quan, chỉ đạo xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời - lĩnh vực đang được khuyến khích đầu tư, đáp ứng bài toán năng lượng sạch, phát triển bền vững.

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực trồng trọt

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực trồng trọt

Từ ngày 28/12, hai thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp” và “Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón” triển khai tại Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) chính thức được áp dụng theo Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW).

10 giải pháp cấp bách chống biến đổi khí hậu

10 giải pháp cấp bách chống biến đổi khí hậu

Theo Chiến lược quốc gia về chống biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng ký quyết định ban hành, để ứng phó với sự thay đổi của biến đổi khí hậu, Chính phủ đã đề ra 10 nhiệm vụ chiến lược.

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2030, hầu hết các hộ dân được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy, giá bán điện và giá năng lượng hợp lý; đồng thời phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường bền vững và phát triển nền kinh tế xanh.

Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải bệnh viện

Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải bệnh viện

Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Trung ương để xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập.

Sẽ ban hành quy chế mua sắm công xanh

Sẽ ban hành quy chế mua sắm công xanh

Tới đây có thể Bộ Tài chính sẽ ban hành quy chế mua sắm công xanh, trong đó chi mua sắm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phải ưu tiên hàng hóa dán nhãn sinh thái, hàng hóa có khả năng tái chế…Bên cạnh việc định hướng chính sách, nhiệm vụ phát triển thị trường vốn xanh và các sản phẩm tài chính xanh sẽ được chú trọng.

Ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Trong Quyết định được ban hành mới đây, ngành tài chính sẽ thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 nhằm thúc đẩy sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thực hiện xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.


Page: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Thông điệp không thể bỏ qua từ các con số có trên hộp nhựa

Thông điệp không thể bỏ qua từ các con số có trên hộp nhựa

Các chuyên gia khuyến cáo, các chất độc thôi nhiễm từ các sản phẩm nhựa không gây hậu quả ngay mà “ăn mòn” dần dần trong cơ thể. Do đó, người tiêu dùng không nên “chưa thấy hậu quả gì” mà chủ quan. Xem thêm bài khác

Xem các video khác

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr. Xuân Tuân:
Phone: 0905.329.019
Nội dung: Mr. Cường:
Phone: 0915.264.385